OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 13. januar 2023

Orientering fra PAC om udløb af våbentilladelse

Alle jægere, hvis våbentilladelser udløb i 2022, får i disse dage en erindringsskrivelse fra Politiets Administrative Center. Har man allerede genansøgt, bedes man se bort fra skrivelsen.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Før den store opdatering af politiets digitale våbenregister var det standard, at Politiets Administrative Center (PAC) udsendte en erindringsskrivelse til våbenejerne ca. tre måneder før deres tilladelser udløb. Dette har imidlertid ikke været muligt i løbet af det forgangne år, hvor systemet som bekendt ikke har fungeret optimalt.

Fra i dag og frem til ultimo januar vil der derfor blive sendt erindringsskrivelser ud til de borgere, hvis ansøgning er udløbet i 2022. Det drejer sig om i alt ca. 40.000 skrivelser.

- Der vil også, i nogle tilfælde, blive sendt erindringsskrivelser ud til dem, der allerede har søgt om generhvervelse - og modtaget deres nye ansøgning. Disse borgere skal ikke foretage sig noget og kan blot se bort fra vores henvendelse, siger Sune Espersen, vicepolitiinspektør og fg. enhedschef for Tilladelser ved PAC.

I øvrigt påpeger han, at hvis man i denne periode - altså fra i dag og måneden ud - kontakter PAC telefonisk, må forvente en længere ventetid på telefonen. Dette er en forventet engangskørsel, og fremover vil man løbende modtage erindringer som sædvanligt, ca. tre måneder før tilladelsens udløb.