OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 09. januar 2023

Højt indhold af PFAS i ænder på Harboøre Tange

Ænder skudt på Harboøre Tange viser et indhold af PFAS, som overskrider grænseværdierne op til 28 gange, og Miljøstyrelsen fraråder at spise kødet. DJ følger sagen tæt, men ser ingen grund til at al jagt i de berørte områder suspenderes. - Der er ingen logik i at der ikke kan jages gæs, bekkasin, ræv og råvildt på arealerne, siger DJ’s jagtfaglige chef.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Miljøstyrelsen har netop modtaget resultaterne af PFAS-analyser af brystkød og lever fra ti andefugle, som er skudt på Harboøre Tange før jul. Ænderne havde et særdeles højt indhold af PFAS – faktisk op til 28 gange over grænseværdien. Kun en enkelt krikand fra tangen lå under grænseværdierne, og én anden lå omkring grænseværdien. Det skriver Miljøstyrelsen i dag i en pressemeddelelse.

Naturstyrelsen, der ejer arealerne på Harboøre Tange, har allerede tidligere lukket for jagt i området. Fødevarestyrelsen advarer generelt mod at spise fødevarer, som indeholder giftige stoffer i koncentrationer over grænseværdierne, og derfor er det ikke tilrådeligt at spise kød fra ænder skudt på Harboøre Tange.

PFAS er sundhedsskadeligt for både dyr og mennesker, det ophobes i kroppen og opkoncentreres i leveren. Det betyder, at der generelt er et højere niveau af PFAS i leverprøverne, og man skal derfor være særligt varsom med at spise lever fra vildt.

Også Agger Tange undersøges

Miljøstyrelsen samarbejder med Danmarks Jægerforbundet og Naturstyrelsen om PFAS-undersøgelserne og indsamling af prøver. Ud over undersøgelserne på Harboøre Tange har Miljøstyrelsen også fået udtaget prøver af brystkød og lever fra ænder skudt på Agger Tange, Ringkøbing Fjord og på Nyord ved Møn. Ænderne fra Agger blev nedlagt i efteråret, hvor et dusin medlemmer af Agger Jagtforening fordelte sig på den sydlige del af tangen for at skaffe 15 svømmeænder til analyser hos fødevaremyndighederne.

Resultaterne fra Agger Tange og Ringkøbing Fjord foreligger ikke endnu, men prøverne fra Nyord er analyseret. Ud af ti ænder fra Nyord var det kun en enkelt, hvor brystkødet lå omkring grænseværdien, de øvrige var under, mens to leverprøver lå noget over grænseværdierne.

Endelig har Miljøstyrelsen fået prøveresultater fra to rådyr og to harer skudt ved Flyvestation Værløse på Sjælland. Her ligger alle prøver under grænseværdierne. Noget tyder altså på, at niveauerne af PFAS synes lavere i Østdanmark end i vest.

DJ ønsker konkrete anbefalinger vedr. vildtkød

Danmarks Jægerforbund er meget optaget af problemstillingen omkring forekomsterne af PFAS i vildtkød, og har igennem længere tid fulgt udviklingen nøje. Jægerforbundets jagtfaglige chef, Niels Søndergaard, opfordrer myndighederne til at give anbefalinger ud fra den omstændighed, at vi tilsyneladende må lære at leve med tilstedeværelse af PFAS i naturen og i vildtet.

- På den måde kan den enkelte jægere lettere tage sine forholdsregler i forhold til hvor mange ænder fra områder med kendt PFAS-forurening, det er tilrådeligt at spise, lyder det fra Niels Søndergaard, som samtidig maner til besindighed:

- Danmarks Jægerforbund ser fortsat ingen saglig begrundelse for at jagten på Harboøre og Agger tanger er delvist suspenderet – der er ingen logik i at der ikke kan jages gæs, bekkasin, ræv og råvildt på arealerne. Disse vildtarter har tilsyneladende ikke faretruende niveauer af PFAS-stoffer.

Analysearbejdet fortsætter i de kommende uger, hvor bl.a. analyseresultaterne vil blive undersøgt for, om der er sammenhæng mellem alder og indhold af PFAS i kroppen.