OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 04. november 2022

Kåd andejagt på en trist baggrund

Jagtsæsonen 2022 gik i vasken for jægerne på Agger og Harboøre Tange, fordi der før sæsonen blev påvist for høje værdier af kemikalier i områdernes svømmeænder. I denne uge skulle der så nedlægges ænder til yderligere analyser for de miljøskadelige stoffer Pfas.

Tekst og Foto: Jan Skriver

Vinden var frisk, humøret var højt og hundene kåde, men anledningen til andejagterne var dyster, da andejægere i dagens sidste lyse time gik i stilling på Agger Tange, Harboøre Tange og ved Vest Stadil Fjord for at nedlægge 15 svømmeænder på hver af de tre lokaliteter.

Dagens udbytte var nemlig ikke tiltænkt en smagfuld plads på jægernes spiseborde, men derimod en hovedrolle i sterile laboratorier hos de fødevaremyndigheder, der nu skal undersøge, om ænderne er forurenet med Pfas, der er flourholdige, miljøskadelige stoffer, som er så svært nedbrydelige, at de går under betegnelsen ’evighedskemikalier’.
Medlemmerne af Harboøre Jagtforening og Agger Jagtforening er denne jagtsæson blevet forbudt at gå på jagt på de to Limfjordstanger, men i denne uge skulle de afsted for at skaffe fugle til kemikalietjek hos fødevaremyndighederne. Også længere sydpå ved Vest Stadil Fjord skulle der nedlægges svømmeænder, så man kan få et fingerpeg om, hvorvidt forureningen med Pfas strækker sig over større dele af Vestjyllands kystnære vådområder.

Jæger var med, da et dusin medlemmer af Agger Jagtforening fordelte sig på den sydlige del af Agger Tange for at skaffe 15 svømmeænder til analyser.

- Jeg må indrømme, at jeg har haft jagtsabstinenser i år, fordi vi er blevet forbudt at skyde og spise alt fra brunnakker, bekkasiner og råvildt i det område, hvor vores jagtforening har haft en tinglyst jagtret siden 1923. Tænk på, at jeg har været jæger i 52 år og skudt ænder på tangen hver sæson. Og jeg har spist dem med stor fornøjelse, sagde Jørgen Kristensen, der er kasserer i Agger Jagtforening, mens vi gik afsted på engen og fandt en gavmild plet til andetræk.

Jørgen Kristensens ti år gamle gråskæg af en jagthund Liva var i sit es, da hun langt om længe kunne komme med på andejagt. Og hun kunne hente to pibeænder i løbet af de to timer, andejagten varede.

Derpå gik det mod samling hos Tommy Nissen, der er formand for Agger Jagtforening. Facit blev 18 svømmeænder fordelt på arterne pibeand, spidsand, krikand og gråand. 15 af ænderne blev nøje registreret med nummer og en præcis angivelse af den lokalitet, hvor de var blevet skudt. Sluttelig blev ænderne puttet i plastposer, og proceduren igennem blev de håndteret af Naturstyrelsens folk i specielle handsker helt fri for materiale, der kan forurene med Pfas.

- Nu vil de 15 svømmeænder fra Agger blive frosset ned, hvorefter vi tager brystkød og lever fra hver af fuglene, som så vil blive sendt til analyse hos Fødevarestyrelsen, siger Tommy Hansen, der er vildtkonsulent i Naturstyrelsen Thy.

På Harboøre Tange nedlagde 14 af jagtforeningens medlemmer 35 svømmeænder, og nu venter de spændt på resultater af Pfas-undersøgelserne.

- Vi har siden foråret kraftigt opfordret til at få lavet flere analyser af tangens ænder, og nu må vi se, hvordan det hele ender. Jeg må indrømme, at man virkelig opdager, hvor meget man sætter pris på jagt, når man pludselig bliver forbudt at nedlægge ænder og andet vildt, siger Kim Bundgaard, der er formand for Harboøre Jagtforening.

Ved Vest Stadil Fjord lykkedes det kun et dusin jægere fra ligeså mange af de lokale jagtforeninger at nedlægge fem svømmeænder til analyse, oplyser Jens Henrik Jacobsen, der er vildtkonsulent i Naturstyrelsen Vestjylland. To krikænder, to pibeænder og en skeand fra det vestjyske vådområde vil nu sammen med ænderne fra Limfjordens tanger blive analyseret nærmere, dels på Fødevarestyrelsens laboratorier, dels på det private firma Eurofins laboratorier, hvor der laves et bredt spektrum af miljøanalyser.

Forstfuldmægtig Ejgil E. Andersen fra Miljøstyrelsen oplyser, at de første 20 analyser af de nordvestjyske svømmeænder vil blive foretaget af Fødevarestyrelsen i uge 46, så de første resultater kan forventes at være klar i uge 47.

Inden året er omme, skal der holdes yderligere to andejagter på de tre lokaliteter, så man kan få et klarere overblik over Pfas-problematikkens omfang i svømmeænderne. Også i kreaturer, der græsser på Agger Tange, er der målt så høje værdier af Pfas, at der er nedlagt forbud mod at spise kødet.

Forureningen med Pfas menes at stamme fra havskum, der via stranden blæser ind over klitterne og forurener de vådområder og enge, hvor fugle fouragerer, og kreaturer græsser. Danmarks Jægerforbund har længe presset på for at få myndighederne til at undersøge omfanget af Pfas-forureningen, ikke kun i andefugle, også i andre sammenhænge.

- Det er usagligt at forbyde al jagt på Limfjordstangerne, når kemikalierne kun er konstateret i svømmeænder. For os at se er der ikke belæg for at forbyde jægerne at nedlægge hverken snepper, bekkasiner, harer eller råvildt i områderne, siger Niels Søndergaard, der er jagtfaglig chef i Danmarks Jægerforbund.