Offentliggjort den: 23. august 2023

Buejagt på stort hjortevildt udskydes

En uventet proces, hvor bekendtgørelsen bl.a. skal notificeres i forhold til et EU-direktiv, forsinker permanent buejagt på stort hjortevildt i mindst tre måneder. Det bliver "muligvis først fra næste jagtsæson," lyder det fra Miljøstyrelsen.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Max Steinar

I februar 2023 blev medlemmerne af Vildtforvaltningsrådet (VFR) enige om at anbefale permanent buejagt på det store hjortevildt. Herefter blev den ændrede bekendtgørelse sendt i høring og alt tydede på, at det skulle lykkes at nå i mål tidsnok til at buejægerne kunne komme afsted pr. 1. september i år. Nu er høringen afsluttet uden at give anledning til indsigelser i forhold til ændringen af bekendtgørelsen.

Alligevel må de buejægere, som havde planlagt at indlede jagtsæsonen med jagt på det store hjortevildt, væbne sig med tålmodighed lidt endnu.

Muligvis først i 2024

For selvom høringsperioden ikke bød på indsigelser vedr. ændringen af bekendtgørelsen, er Miljøstyrelsen i løbet af perioden blevet opmærksom på et krav om, at bekendtgørelsen også skal notificeres både i forhold til et EU-direktiv og WTO's TBT-aftale (Technical Barriers of Trade), før den kan træde i kraft. Ifølge Miljøstyrelsen vil denne notifikation tage mindst tre måneder, endda muligvis endnu længere tid.

- Vi ved, det er en skuffelse for mange buejægere, at de alligevel ikke kan komme ud med buen efter det store hjortevildt, når jagtsæsonen begynder den 1. september, sådan som vi havde stillet i udsigt, siger kontorchef i Miljøstyrelsen Jens Skovager Østergaard i en nyhed på styrelsens hjemmeside.

- Som det ser ud nu, kan det desværre tidligst blive til december og muligvis først fra næste jagtsæson," tilføjer han.

Ærgerlig, men stadig positiv

I Danmarks Jægerforbund er formanden for buepolitisk udvalg, Jørgen Vester, selvfølgelig mindst lige så ærgerlig over det nyopdagede benspænd. Ligesom de fleste andre buejægere i Danmark havde han set frem til ændringen af bekendtgørelsen, som én gang for alle skulle tillade buejagt på kron-, då- og sikavildt efter samme retningslinjer, som var gældende i forsøgsperioden, der varede fra 2018 til 2022.

- Så det er klart, at vi er super ærgerlige over det. Men når det er sagt, så må vi ikke glemme velvilligheden og den positive tilbagemelding, vi har fået fra VFR. Rådet anbefalede permanent buejagt på det store hjortevildt, og høringsperioden har ikke givet styrelsen anledning til at stille spørgsmålstegn ved det. Nu har vi ventet så længe på det her - så må vi tage de sidste måneder med også, siger Jørgen Vester.