OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 22. juni 2023

Et skridt nærmere buejagt på større hjortevildt

I februar blev medlemmerne af Vildtforvaltningsrådet enige om at anbefale permanent buejagt på det store hjortevildt. Den ændrede bekendtgørelse er nu sendt i høring, og går alt som forventet, bliver det fra september i år muligt at jage det store hjortevildt med bue.

Tekst og Foto: Christian Lang Jensen

- Vi har nu givet vores bedste bud på, hvordan ændringen i bekendtgørelsen skal se ud for at udmønte det, der var Vildtforvaltningsrådets indstilling til ministeren, og som han senere godkendte – nemlig at tillade buejagt permanent på det store hjortevildt. Det har vi sendt i høring med henblik på, at alle organisationer og borgere har mulighed for at præsentere deres holdninger og tanker i forhold til ændringen i bekendtgørelsen, lyder det fra forstfuldmægtig ved Miljøstyrelsen, Anders Larsen.

Det skal understreges, at der som følge af høringen kan blive ændret på bekendtgørelsesudkastet, før ministeren kan underskrive den endelige bekendtgørelse.

Afspejler forsøgsordning

Anders Larsen fremhæver, at ændringen i bekendtgørelsen afspejler den forsøgsordning, som har kørt fra 1. september 2018 til 31. august 2021. Dermed bliver det hidtil gældende krav om at anvende en pil på minimum 33 gram under jagt på det store hjortevildt sandsynligvis fastholdt. Det samme gælder for energikravet på 80 joule samt kravet om at anvende fastbladede jagtspidser med minimum tre faste blade og en skærediameter på minimum 25 millimeter.

Derudover lægges der op til, at buejægerne skal fortsætte med at indberette oplysninger til en separat ordning, hver gang der slippes en pil til et stort stykke hjortevildt.

- Selvom der med den nye bekendtgørelse lægges op til at gøre buejagten på det store hjortevildt permanent, skal man fortsat udfylde et indberetningsskema i lighed med det, der blev anvendt i forsøgsperioden, da Vildtforvaltningsrådet og ministeren har et ønske om at fortsætte med at lave undersøgelser af buejagten på det store hjortevildt. Dermed har man hele tiden fingeren på pulsen i forhold til, hvordan det går derude, forklarer Anders Larsen og uddyber:

- Det, man har gjort nu, er at lave en online løsning, så man kan udfylde spørgeskemaet direkte på sin telefon. Det, håber vi, vil lette processen med at indberette oplysninger, når man har afgivet skud til et stort stykke hjortevildt, lyder det afslutningsvis fra Anders Larsen.

Man skal dog huske, at denne indberetning blot er et tillæg til den almindelige vildtudbytteindberetning og altså ikke en erstatning. Derfor skal alle buejægere, der indberetter oplysninger om det store hjortevildt, stadig indberette deres samlede vildtudbytte ved udgangen af jagtsæsonen som alle andre jægere.

Det er ganske enkelt et krav, da det bidrager med vigtig viden om buejagten på det store hjortevildt.

Et stort privilegium

Bliver bekendtgørelsen godkendt af ministeren, er det en stor sejr for alle danske buejægere, som ønsker at efterstræbe de store hjortevildtarter. I Danmarks Jægerforbund glæder man sig over, at det store stykke arbejde fra frivillige og fagfolk i administrationen ser ud til at bære frugt.

- Går bekendtgørelsen endeligt igennem, vil vi se frem til at få lov at gå på jagt efter det store hjortevildt, lyder det fra Jørgen Vester, som er formand for Danmarks Jægerforbunds buepolitiske udvalg.

Han gør det dog klart, at intet er sikkert endnu, og at buejægerne må væbne sig med tålmodighed lidt endnu. Jørgen Vester er desuden meget opmærksom på den store opgave, der ligger i at fortsætte udviklingen af buejagten på det store hjortevildt.

- Som buejægere har vi forpligtet os til hele tiden at være skarpe i forhold til buejagten og ikke mindst at blive ved med at dygtiggøre os. Vi har ikke tænkt os at sidde på hænderne, og vi vil blive ved med at arbejde for bedre uddannelse af de danske buejægere, pointerer han.

At gå på buejagt er ikke en ret men et stort privilegium, og det mener Jørgen Vester, at alle buejægere skal minde sig selv om fra tid til anden. Når det kommer til det store hjortevildt er det derfor helt afgørende, at krav om indberetning og den gode jagtetik efterleves.

- Der er en forventning om, at vi stadig skal blive ved med at indberette, når vi har afgivet skud til et stort stykke hjortevildt, og det er vigtigt, at vi lever op til denne forventning, påpeger Jørgen Vester og afrunder:

- Vi skal gøre det ordentligt og ikke hoppe over, hvor gærdet er lavest. Vi skal hele tiden udvikle os som buejægere, så buejagten går en lys fremtid i møde.