Offentliggjort den: 17. august 2023

Formandsvalg hos buejægerne

Den 26. august afholder buejægerne forbundsmesterskab i jagtbue og årsmøde. I den forbindelse skal der vælges formand for Buepolitisk udvalg.

Tekst og Foto: Thomas Lindy Nissen

I 2021 oprettede Danmarks Jægerforbund et buepolitisk udvalg, som giver buejægerne mulighed for at referere direkte til Hovedbestyrelsen og dermed også Vildtforvaltningsrådet. Formanden for det Buepolitiske udvalg sidder i en toårig periode og vælges af de fremmødte ved buejægernes årsmøde.

Den 26. august afvikles forbundsmesterskabet i jagtbue på Svenstrup Gods. Skydningen efterfølges af årsmødet, der starter kl. 17.00. Her modtager udvalgets nuværende formand, Jørgen Vester, genvalg uden modkandidater. Den 27. august afholdes sponsorskydning.

Stort hjortevildt

Omkring udvalgets arbejde siger Jørgen Vester:

- Lige nu har vi stort fokus på buejagten efter det store hjortevildt, da et enigt Vildtforvaltningsråd jo har indstillet til ministeren at lovliggøre den jagt. Jeg har en helt klar forventning til, at vi kommer til at kunne jage de store hjortevildtarter fra efteråret. Vi er selvfølgelig godt klar over, at der er en bekendtgørelse, der skal færdigskrives, men mon ikke det lykkes!

Jørgen Vester brænder for buejagt og buejagtens sag og har haft mange gode stunder med buen i hånden gennem næsten 20 år. Han har bedrevet jagtformen under fremmede himmelstrøg som Australien og New Zealand, såvel som herhjemme på bl.a. Lolland og Sydsjælland.

Fællesskab og uddannelse

- Uanset hvor jeg har været på buejagt, så har jagterne haft det til fælles, at jeg altid støder ind i ligesindede, som jeg har det hyggeligt med, konstaterer han som en understregning af den gode stemning der generelt karakteriserer buejægerne, når de mødes ved eks. årsmødet og forbundsmesterskabsskydningen.

I Buepolitisk udvalg har man flere pile på strengen, bl.a. også på det uddannelsesfaglige område.

- Som flere nok har hørt, så er der ved at blive lavet en ny uddannelsesplatform for buejægere hos Danmarks Jægerforbund. Det vil sige, at fremover kommer DJ til at tilbyde uddannelse af buejægere på samme plan som for eks. hagl- og riffelskytter, hvilket jeg også kommer nærmere ind på ved årsmødet, slutter Jørgen Vester.


Formand for Buepolitisk udvalg, Jørgen Vester, modtager d. 26. august genvalg ved buejægernes årsmøde på Svenstrup Gods. Jørgen er inkarneret buejæger med næsten 20 års erfaring. Du kan blive klogere på, hvem han er, og hvilke visioner han har i denne korte film: