OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. juni 2023

330 delegerede til repræsentantskabsmøde

REPRÆSENTANTSKABSMØDET 23: Lørdag formiddag gik Danmarks Jægerforbunds 32. repræsentantskabsmøde i gang i Odense Congress Center. Her var delegerede fra hele landet samlet til en festdag for jægerforbundets demokrati.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Søren Vendelbo og Christian Lang Jensen

Lørdag den 10. juni 2023 samledes over 300 delegerede fra alle Danmarks Jægerforbunds i alt otte kredse til det årlige repræsentantskabsmøde. Helt nøjagtigt var der tilmeldt 379 delegerede, men efter en række afbud blev det til 330 stemmeberettigede. Mens arrangementet sidste år fandt sted i Vingsted Centret ved Vejle, var rammerne i år flyttet til Fyn, nærmere bestemt Odens Congress Center. Repræsentantskabsmødet blev - efter ankomst og indskrivning - traditionen tro blæst i gang af Brobyblæserne og dernæst en fællessang, "I østen stiger solen op."

Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år senest i juni måned. Repræsentantskabet er jægerforbundets højeste myndighed, og de delegerede udpeges af de lokale jægerråd. Derudover er hovedbestyrelsen, kredsbestyrelserne og formændene for jægerforbundets aktivitetsudvalg repræsenteret. Du kan læse mere i Danmarks Jægerforbunds vedtægter.

Herunder følger en kort oplistning af dagsordenen for Repræsentantskabsmødet 2023:

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetællere
 • Beretning om Danmarks Jægerforbunds virke: Beretning om den forgangne periode og den aktuelle situation, ved formand Claus Lind Christensen.
 • Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse: Den reviderede årsrapport 2022 fremlægges til repræsentantskabets godkendelse.
 • Indkomne forslag
 • Fremlæggelse af budget 2023: Budget 2023 fremlægges til repræsentantskabets orientering.
 • Fastsættelse af kontingentsatser for 2024
 • Valg af statsautoriseret revisor: Hovedbestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab.
 • Valg af kritisk revisor og -suppleant
  Erik Bech Andreassen er på valg som kritisk revisor og modtager genvalg. Tage Espersen er på valg som suppleant og modtager genvalg.
 • Eventuelt

Under repræsentantskabsmødet var der gæstetalere fra Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening og DGI Skydning. Derudover var der en videohilsen fra Jan Eriksen, formand for Vildtforvaltningsrådet.

Læs nyheder fra dagen:

 Se stemningsfotos fra Repræsentantskabsmødet her: