Offentliggjort den: 10. juni 2023

330 delegerede til repræsentantskabsmøde

REPRÆSENTANTSKABSMØDET 23: Lørdag formiddag gik Danmarks Jægerforbunds 32. repræsentantskabsmøde i gang i Odense Congress Center. Her var delegerede fra hele landet samlet til en festdag for jægerforbundets demokrati.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Søren Vendelbo og Christian Lang Jensen

Lørdag den 10. juni 2023 samledes over 300 delegerede fra alle Danmarks Jægerforbunds i alt otte kredse til det årlige repræsentantskabsmøde. Helt nøjagtigt var der tilmeldt 379 delegerede, men efter en række afbud blev det til 330 stemmeberettigede. Mens arrangementet sidste år fandt sted i Vingsted Centret ved Vejle, var rammerne i år flyttet til Fyn, nærmere bestemt Odens Congress Center. Repræsentantskabsmødet blev - efter ankomst og indskrivning - traditionen tro blæst i gang af Brobyblæserne og dernæst en fællessang, "I østen stiger solen op."

Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år senest i juni måned. Repræsentantskabet er jægerforbundets højeste myndighed, og de delegerede udpeges af de lokale jægerråd. Derudover er hovedbestyrelsen, kredsbestyrelserne og formændene for jægerforbundets aktivitetsudvalg repræsenteret. Du kan læse mere i Danmarks Jægerforbunds vedtægter.

Herunder følger en kort oplistning af dagsordenen for Repræsentantskabsmødet 2023:

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetællere
 • Beretning om Danmarks Jægerforbunds virke: Beretning om den forgangne periode og den aktuelle situation, ved formand Claus Lind Christensen.
 • Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse: Den reviderede årsrapport 2022 fremlægges til repræsentantskabets godkendelse.
 • Indkomne forslag
 • Fremlæggelse af budget 2023: Budget 2023 fremlægges til repræsentantskabets orientering.
 • Fastsættelse af kontingentsatser for 2024
 • Valg af statsautoriseret revisor: Hovedbestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab.
 • Valg af kritisk revisor og -suppleant
  Erik Bech Andreassen er på valg som kritisk revisor og modtager genvalg. Tage Espersen er på valg som suppleant og modtager genvalg.
 • Eventuelt

Under repræsentantskabsmødet var der gæstetalere fra Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening og DGI Skydning. Derudover var der en videohilsen fra Jan Eriksen, formand for Vildtforvaltningsrådet.

Læs nyheder fra dagen:

 Se stemningsfotos fra Repræsentantskabsmødet her: