Offentliggjort den: 10. juni 2023

Repræsentantskabet stemmer for vedtægtsændringer i DJ

REPRÆSENTANTSKABSMØDET 23: Blandt de indkomne forslag fremlagde HB en række vedtægtsændringer, som bl.a. skal modernisere sproget og forenkle strukturen i de eksisterende vedtægter. Forslaget blev vedtaget med et overbevisende flertal.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Søren Vendelbo og Christian Lang Jensen

Under punktet "Indkomne forslag" på lørdagens Representantskabsmøde fremlagde Hovedbestyrelsen (HB) et forslag til reviderede vedtægter for Danmarks Jægerforbund. Som motivation for forslaget skrev HB bl.a. følgende:

Vedtægterne er vores interne grundlov. De beskriver rammen for vores organisation, hvordan demokratiet fungerer, de organisatoriske rettigheder og pligter samt medlemmets retsstilling. Revideringen af vedtægterne er sket ud fra ønsker om at:

  • Sikre en ramme for de samarbejdsformer mv., som løbende er opstået og som giver god mening inden for DJ’s formål. Det kaldte vi ”Slip organisationen fri” på repræsentantskabsmødet i 2020
  • Vores strategi ”God jagt i generationer” kan udfoldes inden for vedtægterne
  • Rette fejl og mangler
  • Foretage en sproglig opdatering

Hovedbestyrelsen havde bedt Vedtægtsudvalget bistå med revideringen af vedtægterne. Tilbagemeldingen fra udvalget var, at meget fungerer rigtig godt, som det er i dag. Men over tid er jægerforbundets vedtægter justeret med knopskydninger, som blandt andet kræver konsekvensrettelser. Desuden nævner HB i sin motivation, at der er brug for at lovliggøre enkelte forhold, som ikke er hjemlet i de nuværende vedtægter. Det er f.eks. et fast antal medlemmer af repræsentantskabet og oprettelsen af valgdistrikter i kreds 7.

"Med dette vedtægtsforslag lovliggør vi de ovennævnte forhold og indarbejder en ny model til, hvordan antal deltagere fra jægerråd og kredse findes til repræsentantskabet. Den nye model giver nærmest 1:1 det samme antal deltagere, som det vi kender i dag, men modellen er transparent, skalerbar og kan håndtere de medlemsbevægelser, der over tid sker i jægerråd og kredse," hed det bl.a. videre i motivationen.

Kort fortalt handlede vedtægtsændringen i høj grad om at modernisere sproget og forenkle strukturen i de eksisterende vedtægter. Med den nye ordlyd kan f.eks. jæggeråd i nabokommuner lægges sammen, og kredse og jægerråd kan lave en forretningsorden om fordeling af nogle typer af opgaver. Muligheder, som ikke kunne lade sig gøre før.

Hovedbestyrelsens forslag skulle have mindst 2/3 deles flertal for at blive gennemført. Det fik det, idet repræsentantskabet vedtog det med et stort flertal på 94,06 procent.