OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 09. august 2022

Du skal (stadigvæk) passe på med hvad du køber på nettet

En bøde på 1.000 kr. er måske til at overse, men hvad med mistet samtykke til jagttegnet? Konsekvenserne i forb.m. køb af det såkaldte gadget armbånd spøger endnu - og der er stadig ekstra straf til jægerne.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Wish

Igennem tiden har Danmarks Jægerforbund løbende bragt historier om uheldige jægere, som har mistet samtykke til jagttegnet på grund af køb af tilsyneladende uskyldige varer på nettet. Én af klassikerne er det såkaldte gadget- eller survival armbånd, der - forklædt som et armbånd - reelt er et multitool med en skjult minikniv. Det faktum at kniven er skjult betyder, at armbåndet i lovens forstand fremstår som en anden genstand end en kniv.

Og dén går ikke. Køber du sådan en fyr og bliver det opdaget, ja, så ryger samtykket til jagttegnet.

Engang var det anderledes

Det har ellers ikke altid været praksis hos politiet, forklarer jægerforbundets jurist, Mikala Høj Laursen. Det er som oftest hende, der modtager de mange henvendelser fra jægere, der på den ene eller anden måde er kommet til at købe genstande på netsteder som Wish og ebay, som konfiskeres i tolden og fører til sigtelser. Gadget armbåndet kan desuden findes på tilsyneladende danske websites - som f.eks. denne - men det bliver den altså ikke mere lovlig af. Den her viste side har ved nærmere eftersyn kontaktadresse i Sverige.

- Tidligere var det sådan, at hvis man kom til at købe et gadget armbånd, så blev det selvfølgelig beslaglagt og man fik et bødeforlæg på 1.000 kroner. Man betalte bøden og det fik ingen konsekvenser for samtykket til jagttegnet. Men siden begyndelsen af 2021 har det ændret sig, forklarer Mikala Høj Laursen og henviser til en sag om et medlem af jægerforbundet, som tilbage i marts 2021 mistede samtykke til jagttegnet efter køb af et gadget armbånd i juli 2019.

Danmarks Jægerforbund klagede på medlemmets vegne til Rigspolitiet over afgørelsen fra Politiets Administrative Center (PAC), og før sommerferien kom afgørelsen:

"Rigspolitiet finder ikke anledning til at ændre Politiets Administrative Centers afgørelse," hed det i den svarskrivelse, som jægerforbundet modtog.

Fra fem tre års frakendelse

Eneste lyspunkt er ifølge Mikala Høj Laursen, at en praksis med at frakende samtykket til jagttegn ser ud til at have ændret sig, således at jægerne ikke per automatik mister samtykke til jagttegn i 5 år fra forseelsen, hvilket i mange år har været almindeligt. Medlemmet i denne sag blev ”alene” nægtet samtykke for tre år fra forseelsen, hvilket også er tilfældet med Heine Kure, som vi skrev en artikel om i novembernummeret af Jæger 2021. Heine Kure mistede samtykket til jagttegn på grund af en forseelse, sket i juni 2019, og i juli 2022 fik han besked fra politiet om, at de igen vil give ham samtykke.

- Vi kan jo håbe på at politiet nu i højere grad end tidligere foretager en konkret vurdering af, hvor længe den enkelte jæger skal nægtes samtykke til jagttegnet, således at mindre forseelser medfører kortere tid, hvor samtykkes nægtes, lyder det fra DJ-juristen.

Reelt straffes jægerne jo ekstra i forhold til ikke-jægere, idet de både må betale bøden og afhænde deres jagtvåben og afstå fra at gå på jagt i hele den periode, hvor samtykket er inddraget. Men foreløbig står anbefalingen som mejslet i sten: Lad være med at købe knive på internationale hjemmesider. Ønsker du at vide mere om reglerne for politiets samtykke til jagttegnet, så kan du læse mere i artiklen Hvad er en vandelsgodkendelse?