OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 28. oktober 2022

Moderaterne: Jagten skal være der

Det fire måneder unge parti Moderaterne er endnu ikke kommet i folketinget. Men ifølge meningsmålingsinstitutterne kan de godt gøre sig klar. Kandidat for partiet i Nordsjælland Kim Mejnert Frydensbjerg er jæger, og han vil arbejde for jagten, hvis han vælges ind.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard

Jagten kan noget helt særligt. Den kan samler mennesker om en fælles passion. Unge og ældre, kvinder og mænd. Fra alle steder og alle sociale lag. På den måde er jagten unik, siger kandidat for Moderaterne Kim Mejnert Frydensbjerg, der stiller op i Nordsjælland for partiet med Lars Løkke Rasmussen som formand.

Ifølge den seneste meningsmåling fra Gallup står partiet til 8,8 procent af stemmerne. Og pilen peger stadig op. Måske bliver det endda umuligt at danne en regeringen uden støtte fra Moderaternes mandater. Bliver det tilfældet, så får partiet og Lars Løkke Rasmussen en hel del at skulle have sagt, når et nyt regeringsgrundlag skal skrives efter folketingsvalget den 1. november.

Derfor er det naturligvis interessant at vide noget om, hvad partiet mener om jagten og den grønne dagsorden. I går udsendte Moderaterne dets udspil på det grønne område. I overskrifter lyder det således.

  • Moderaterne bakker op om den danske klimalov, herunder målsætningen om at reducere drivhusgasudledningerne med 70 pct. i 2030 i forhold til 1990, og at Danmark skal være et klimaneutralt samfund senest i 2050
  • Moderaterne bakker op om den grønne skattereform, herunder indførelse af en ny CO2-afgift (også for landbruget)
  • En grøn flyafgift
  • Lavere energiforbrug i hele samfundet

Om natur og biodiversitet skriver Moderaterne i deres udspil:

For at nå vores klimamål skal der udledes færre drivhusgasser fra landbruget. Derfor står vi foran en helt uomgængelig omstilling af dansk landbrug. Det er en omstilling, som har store og meget vidtrækkende perspektiver, og det fordrer en mere overordnet og sammenhængende retning for dansk landbrug, fødevareproduktion, dyrevelfærd, miljø- og biodiversitet og natur.

Der skal indkaldes til tre-partsdrøftelser mellem landbrugs- og fødevaresektoren, natur- og forbrugerorganisationer og staten med henblik at aftale mål for en langsigtet og bred omstilling af dansk landbrug og fødevareproduktion. Fremtiden byder på langt flere plantebaserede fødevarer dyrket med helt andre metoder end størstedelen af dansk landbrug benytter i dag. Her er det vigtigt, at nye produktionsmetoder og fødevarer understøttes gennem hurtige godkendelsesprocedurer. Den grønne omstilling er i gang, og mange virksomheder har allerede givet sig i kast med vertical farming og bio-solutions. Denne udvikling skal omfavnes og udformes i tæt samspil med landbrugs- og fødevaresektoren og natur- og forbrugerorganisationerne, så der kan opstilles langsigtede målsætninger for danske fødevarer, biodiversitet, natur, dyrevelfærd og sundhed.

Jægerne skal inddrages

Om jagten står der ikke noget specifikt, endnu. Vi er et kun fire måneder gamle, siger Kim Mejnert Frydensbjerg.

- Vi har ikke alt på plads endnu, men vi er positive overfor jagten og jægerne, og jeg mener, at jagten skal tænkes ind i forvaltningen af vores natur, siger Kim Mejnert Frydensbjerg.

Moderaterne er ikke som sådan imod naturnationalparkerne, men der er områder ved loven, som partiet er bekymret for. Blandt andet dyrevelfærden for de udsatte køer og heste. Ifølge den nordsjællandske kandidat, så har der været for lidt borgerinddragelse, og hele processen er gået for stærkt.

- Vi skal have tempoet sat ned, og vi skal have involveret jægerne og naturbrugerne endnu mere fremover. Ingen skal udelukkes fra naturen, siger han og fortsætter:

Vi skal alle være her

- Det gælder også i de kommende strengt beskyttede områder, hvor der skal kunne gås på jagt i et omfang, så det ikke skader naturen. Det samme gør sig også gældende for andre naturbrugere. Vi skal være her alle sammen, og ingen har eneret på naturen, siger Kim Mejnert Frydensbjerg, som aldrig tidligere har været engageret politisk.

- Jeg kunne bare rigtigt godt lide det der med, at man i Moderaterne har mulighed for at tænke det hele lidt forfra og skabe det nødvendige brede samarbejde, som vi mener, vi har brug for i Danmark for at kunne skabe de nødvendige forandringer.

Bondejagt fremfor udsætning

Kim Mejnert Frydensbjerg begyndte oprindeligt sin karriere i lære som struktør, jord og betonarbejder, men efter en sportsskade læste han videre, og i dag er han leder af Wonderful Copenhagens event-afdeling. Når han selv tager på jagt, holder han mest af en traditionel bondejagt med et mindre selskab af venner eller en trækjagt efter en enkelt and.

For Kim Mejnert Frydensbjerg er det den bæredygtige jagt, som skal tegne jagten i Danmark, og han bryder sig ikke meget om den voldsomme udsætning, som godt kan få et præg af sport og underholdning.

- Under ordnede forhold og i mindre målestok kan jeg godt acceptere udsætning. En lille udsætning med 10-20 fugle er okay, og så holder man en jagt eller to. Men med de store udsætninger bliver det fabriksagtigt, og så er det, at det begynder at skure i ørene. Jeg har svært ved at se dyreetikken i det, og det bliver for mig ren underholdning, ligesom når man skyder lerduer, og det bryder jeg mig ikke om.

- Jeg mener, at jægerne gør utroligt meget for naturen i Danmark, og jeg mener, at jagten har en kæmpe berettigelse. Men den skal foregå bæredygtigt og under ordnede forhold, og så skal jægerne også acceptere, at der skal være plads til andre naturbrugere. Det må være muligt at være i naturen sammen, understreger Kim Mejnert Frydensbjerg.

Jagten skal være en del af kommende naturområder

Moderaterne bakker op om EU’s Biodiversitetsstrategi 2030, som siger, at der på EU-niveau skal være 30 procent beskyttet natur, hvoraf de 10 procent skal være strengt beskyttet. Det betyder også, at der skal tages noget landbrugsnatur ud af drift for at skabe nye naturområder, og her er det ifølge Kim Mejnert Frydensbjerg vigtigt, at der ikke laves regler, der udelukker jagten.

- Jagten er en vigtig indtægtskilde for jordejerne, og hvis man ved lov fjerne jagten fra de nye naturområder, så fjerne man også en af del finansieringen, og så taber naturen. Jeg kan overhovedet ikke se, hvorfor man ikke skulle kunne gå på jagt i de kommende naturområder, så længe jagten udøves på en måde, så den ikke modarbejder naturen og formålene med det pågældende naturområde, siger Kim Mejnert Frydensbjerg.

Om den nye folketingskandidat bliver valgt ind, må vi vente med se til efter valget på tirsdag. Selv er han optimistisk.

- Jeg tror og håber på det, siger Kim Mejnert Frydensbjerg.