OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 20. oktober 2022

Konservative: Ingen modsætning mellem natur og jagt

Miljøordfører Mona Juul fra det Konservative Folkeparti slår fast, at der skal være plads til jagten i Danmark, annoncerer ingen begrænsninger i jagten fremover, og lægger op til, at Danmarks Jægerforbund og Landbrug & Fødevarer i fællesskab gør noget ved naturkrisen i det åbne land.

Tekst: Morten Sinding-Jensen
Foto: Benjamin Rugholm

Valgkampen er godt i gang på alverdens medier, således også på jægerforbundets, hvor I bl.a. i fredags havde mulighed for at læse om jægerforbundets seks mærkesager. Her følger et interview med Mona Juul, der naturligvis berører de seks mærkesager, men som også kommer længere omkring.

Plads til jagten

Fra begyndelsen bliver det slået fast, at det Konservative Folkeparti både anerkender den rekreative jagt som en naturlig del af friluftslivet, der bliver drevet bæredygtigt på fornybare ressourcer, og reguleringen, som vi kender den i dag:

- Der skal være plads til jagten i det danske samfund. Det er både en tradition og en kulturarv, som stadig har sin berettigelse, så længe det foregår på en bæredygtig måde, og jeg ser bestemt ingen modsætning mellem sikring af god natur og jagt. Jægerne er bl.a. med til at skabe balancer i naturen gennem forvaltning af vildtbestande. Dertil kommer jægernes frivillige reguleringsindsats, som er med til at afhjælpe forskellige konkrete samfundsproblemer i forhold til en lang række arter, indleder Mona Juul.

Bredt funderede løsninger

Da talen falder på Vildtforvaltningsrådet og dets arbejde, er der ingen tvivl hos den konservative miljøordfører:

- Jeg har en meget positiv opfattelse af og respekt for arbejdet i Vildtforvaltningsrådet, hvor mange meget forskellige interesser kan få enderne til at mødes i fagligt bredt funderede løsninger til gavn for naturen og vildtet i Danmark. Med den tilgang skabes der gode rammevilkår for naturforvaltningen i Danmark.

Den konservative miljøordfører overlader derfor trygt spørgsmålet om udsætning af fuglevildt til Vildtforvaltningsrådet, men påpeger dog, at hun ikke ser grund til at ændre på den nuværende praksis, så længe etikken i hele processen fra opdræt over udsætning til jagten på fuglene er i højsædet.

Fodring i naturen er ligesom Biodiversitetsrådet over for Vildtforvaltningsrådet ikke emner, som partiet har beskæftiget sig med endnu.

Naturen i landbrugslandet

Hensyn til naturen er ifølge Mona Juul klassisk konservativ politik, men indrømmer samtidig, at der ikke er så meget på hylderne i forhold til naturen i det åbne land.

- Vi har altid taget naturen alvorlig, dog vi har pt. ingen konkrete forslag til forbedringer af naturen i det åbne land, men vi er naturligvis klar til at diskutere det efter valget. Vi har til gengæld valgt at koncentrere os om klimaet i landbrugslandet i forhold til både CO2- og kvælstofreduktion, så vi kan nå i mål med de overordnede CO2-mål og styrke vand- og havmiljøet bredt set, forklarer hun og tilføjer:

- I forhold til at sikre naturen og biodiversiteten i det åbne land vil jeg klart opfordre Danmarks Jægerforbund til et tæt samarbejde med Landbrug & Fødevarer om at finde de rigtige og varige løsninger, så der kan kombineres en effektiv og moderne fødevareproduktion med en artsrig og mangfoldig natur.

Naturnationalparker

Det Konservative Folkeparti støttede regeringens forslag om oprettelsen af 15 naturnationalparker.

- Der er behov for at gøre noget i forhold til biodiversitetskrisen, og så spillede dyrevelfærden i naturnationalparkerne en vigtig rolle for os. Og så er vigtigt at huske, at ikke en gang én procent af det danske landareal i dag er strengt beskyttet natur. Det er i øvrigt ikke noget, som naturnationalparkerne ændrer særligt meget på, forklarer Mona Juul og fortsætter:

- På den baggrund ser jeg ingen modsætning mellem at gå ind for mere urørt og vild natur og samtidig give plads til, at man også kan gå på jagt i fremtiden. Vi skal i stedet lægge flere kræfter i skovrejsning, det vil både gavne klimaet og biodiversiteten og dermed også mere plads til både natur, tømmerproduktion og jagt.

Hegnene omkring de planlagte naturnationalparker har været genstand for stor lokal diskussion. Hos de Konservative er man hverken for eller imod høje hegn.

- Vi mener, det skal være op til den enkelte naturnationalpark at afgøre, om der er behov for hegn, præcis som man vurderer det andre steder, for der er jo i forvejen meget hegn i den danske natur, påpeger Mona Juul og tilføjer:

- Naturnationalparkerne får meget fokus, når man tænker på, hvor lille en del af Danmarks samlede areal de udgør. Jeg mener dog ikke, der er grund til at optegne en falsk modsætning mellem jagt og biodiversitet. Naturnationalparker udelukker jo heller ikke, at vi samtidig kan gøre noget for at forbedre vilkårene for at kunne gå på jagt andre steder. Vi går ikke ind for ekstreme løsninger på området – snarere en balance så der er plads til både særlige biodiversitetshensyn og til jagt i den danske natur.

EU’s biodiversitetsstrategi

At opfylde EU’s biodiversitetsstrategi med 30 pct. beskyttet natur både til lands og til vands, hvoraf en tredjedel skal være strengt beskyttet, bliver svært især på land, mener Mona Juul:

- Vi skal naturligvis gøre en ihærdig indsats for at nå disse politisk bindende mål, men det danske landareal er presset fra mange sider i øjeblikket, og jeg forudser derfor at det bliver ekstremt svært at finde så meget landbrugsjord til beskyttede og strengt beskyttede områder.

- Vi skal også beskytte havmiljøet, samtidig med at vi ønsker et fortsat fiskeri i de danske farvande. Kunsten bliver at finde balancen i de forskellige hensyn, men vi vil klart forsøge.

I naturnationalparker har regeringen og støttepartierne besluttet, at jagten forsvinder på nær bestandsregulering af hjortevildt og regulering af invasive arter. Spørgsmålet er, hvordan Mona Juul ser på dette forhold og om det samme skal gøres sig gældende i de kommende strengt beskyttede områder?

Vi skal sikre befolkningens opbakning til denne type projekter, og det nytter ikke at ekskludere hele befolkningsgrupper i denne proces. Dermed er vores udgangspunkt heller ikke ved lov at udfase jagten i de strengt beskyttede områder, der snart skal udpeges. Når det er sagt, kan der naturligvis være steder, hvor det af hensyn til biodiversiteten giver mening at reducere eller stoppe jagten.

Opbakning til jagten

Mona Juul slår afslutningsvis fast, at jagten og jægerne spiller en vigtig rolle i dansk natur- og vildtforvaltning og peger f.eks. på bekæmpelsen af invasive arter.

- I det Konservative Folkeparti bakker vi såvel jagten som jægerne op, og vi har de bedste ønsker og intentioner for jagten i Danmark – nu og i fremtiden.