OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. januar 2022

Mens vi venter på naturnationalparkerne

Før jul meddelte miljøminister Lea Wermelin, at udpegningen af de resterende naturnationalparker blev udsat til 2022. Det giver os anledning til både at gentage jægerforbundets politiske holdning til naturnationalparker, således også vores krav om en langsommere og mere inddragende proces, og samtidig henlede opmærksomheden på Vildtforvaltningsrådets udtalelse om rewilding.

Tekst: Morten Sinding-Jensen
Foto: Max Steinar

Naturen og biodiversiteten trænger til en hjælpende hånd, det kan de fleste blive enige om. Men regeringen har med sine støttepartier valgt at fokusere ensidigt på rewilding, en hegnsløsning kombineret med f.eks. hydrologiske tiltag, som metoden til at fremme naturlige processer og gavne biodiversiteten i de foreløbigt fem udpegede naturnationalparker i Gribskov, Fussingø, Stråsø, Tranum og Almindingen.

Modstand fra mange sider

Regeringens politisk bestemte udformning af naturnationalparkerne med hegn i forskellige højder tilpasset udsætning af forskellige store græssere og f.eks. mulighed for dispensationer fra dyrevelfærdsloven har af forskellige grunde mødt stor modstand fra såvel borgere, som organisationer, kommuner og partier i Folketinget.

Et af hovedkritikpunkterne er, at naturnationalparkerne ikke har været igennem den normale danske demokratiske beslutningsproces, hvor man inddrager myndigheder, organisationer og borgere og sikrer den nødvendige lokale folkelige opbakning gennem reel indflydelse på den endelige beslutning.

- Danmarks Jægerforbund støtter etableringen af naturnationalparker af hensyn til behovet for at styrke naturen og biodiversiteten i Danmark, men vi har ad flere omgange netop påpeget både den manglende reelle indflydelse på processen, og at den har været stærkt forceret, siger Kirsten Skovsby, der er politisk ansvar for naturnationalparkerne i jægerforbundet og fortsætter:

- Jeg håber, at udskydelsen af beslutningen om placering af de næste op til 10 naturnationalparker er udtryk for, at ministeren tager kritikken til sig og vælger en mere inddragende proces, der kan give reel indflydelse på de endelige løsninger.

Indflydelse et must

- Det er jægerforbundets klare holdning, at den folkelige forankring skal sikres gennem reel indflydelse på naturnationalparkernes etablering og udvikling i de lokale arbejdsgrupper, hvor jægerforbundet selvsagt skal være repræsenteret. Det betyder også, at vi anbefaler, at de af Naturstyrelsen nedsatte arbejdsgrupper i forbindelse med naturnationalparkerne kommer til at bestå permanent som rådgivende organer, siger Kirsten Skovsby og uddyber:

- Det er ikke alene jægerforbundets, men også et enigt Vildtforvaltningsråds opfattelse, at ”De rekreative interesser og befolkningens opbakning til indsatsen er en udfordring, som skal tages alvorligt ved etablering af større naturforvaltningsprojekter - ikke mindst hvis udsætning af dyr er et af redskaberne. Lokal inddragelse bør ske tidligt i processen og formidlingen bør fra begyndelsen have en høj prioritet, og de nødvendige ressourcer skal tænkes ind i projekterne.”

Lokalt jægerengagement

For at sikre jægerne størst mulig indflydelse på naturnationalparkerne er der oprettet lokale DJ-arbejdsgrupper i relation til de fem foreløbige naturnationalparker, mens de 10 næste arbejdsgrupper vil blive nedsat, når der er truffet endelig beslutning om de næste 10 naturnationalparkers geografiske placering.

- Jeg oplever et stærkt engagement fra de lokale jægere, der arbejder med naturnationalparkerne. De arbejder loyalt og målrettet for at sikre jægerne indflydelse på de endelige løsninger, understreger Kirsten Skovsby og slutter:

- Det gælder således også de øvrige punkter i jægerforbundets politiske målsætning, der drejer sig om jagt/regulering i naturnationalparkerne, hegnenes udformning og mulighed for fremtidens friluftsliv i naturnationalparkerne.

VFR om rekreative interesser

Vildtforvaltningsrådet har som jægerforbundet også forholdt sig til de rekreative interesser i rådets udtalelse om rewilding:

”Der kan i områder, hvor der er udsat store græssere, opstå konflikter i forhold til adgangsmuligheder, hundeluftning, ridning og følelsen af sikkerhed. Derfor er der brug for formidlingskampagner, der fortæller om formålet og gevinsterne ved udsætning af store græssere. Derudover kan der komme en række spørgsmål vedrørende jagt i områderne. Jagtaktiviteter skal [i givet fald (DN)] tage de nødvendige hensyn i forhold til målsætningerne for området.”

Når de 10 nye naturnationalparker er udpeget, eller andre relevante oplysninger om naturnationalparker forligger, bringer vi naturligvis nyt om dette her på hjemmesiden.

Læs mere: