OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. januar 2022

En halv million ekstra til vådområder i 2022

I 2022 forøges puljen, som støtter etablering af mindre vådområder, med en halv million kroner. Støtten finansieres af jagttegnsmidlerne, og ansøgningsfristen er den 31. januar 2022.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Efter at regeringen i sit finanslovsforslag for 2021 hævede jagttegnsafgiften fra 521 kr. til 676 kr., lader det til at en smule af de ekstra indbetalte penge nu går tilbage til dem, som ønsker at etablere nye små vådområder. Det skriver Miljøstyrelsen om i en nyhed på sin hjemmeside.

Der er nemlig blevet tilført en halv million kroner ekstra til puljen om tilskud til etablering af mindre vådområder og vandhuller, hvilket betyder en stigning i tilskud pr. projekt på et par tusinde fra 15.000 til nu 17.000 kroner. Der kan søges om tilskud til indtil 5 projekter pr. ejendom pr. år, og tilskuddets størrelse er ens for alle ansøgere, uanset etableringsmetode og etableringsomkostninger.

Selvom en halv million nok kan synes af mange penge, er det dog kun en ganske lille del af de omtrent 26 millioner kroner, som staten hentede fra jægerstanden i forbindelse med afgiftstigningen i fjor.

2.560 vådområder etableret

I perioden 2003 til 2019 er der etableret 2.560 mindre vådområder under tilskudsordningen. Mens der i 2003 blev gennemført 78 projekter, var tallet i 2020 oppe på 129. Især i løbet af de første år modtog Naturstyrelsen relativt få ansøgninger, men det har efterhånden rettet sig, så antallet nu ligger rimelig stabilt.

Tilskuddene kan søges af alle private ejere af landbrugsjord og skov. Det er Miljøstyrelsen, der, sammen med Naturstyrelsen, administrer jagttegnsmidlerne, og det er Naturstyrelsen, som behandler ansøgningerne om tilskud til de små ferske vådområder.