OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 31. august 2020

Wermelin vil hæve jagttegnsafgift med 150 kr

Som en del af regeringens finanslovsforslag vil miljøminister Lea Wermelin hente 26 mio. kr. hos de danske jægere ved at hæve jagttegnsafgiften fra 500 til 650 kr. Aldeles uacceptabelt, siger jægernes formand Claus Lind Christensen, som allerede har henvendt sig til ministeren for at få en uddybende forklaring.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard

30 procent. Så meget vil miljøminister Lea Wermelin lade jagttegnsafgiften stige til næste år. Det svarer til en stigning fra de i dag 500 kroner til 650 kroner. Samlet kommer stigningen til at indbringe staten yderligere 26 millioner kroner fra de danske jægere.

Formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen finder stigningen aldeles uacceptabel:

- Hvad er årsagen til, at de danske jægere nu skal til at betale 26 mio. kr. mere for at dyrke deres passion? I forvejen er jægere og fritidsfiskere nogle af de eneste samfundsgrupper, som skal betale for deres brug af naturen, spørger formanden.

Regeringens forklaring på, at jagttegnsafgiften skal stige med 30 procent er, at afgiften ikke er steget siden 2002/2003 og dermed ikke er fulgt med den almindelige pristalsregulering i samfundet. Men den forklaring køber Claus Lind Christensen ikke:

- Det er jo ikke fordi statens udgifter på det jagtlige område over en nat er steget med 26 millioner kroner. Jeg vil på det kraftigste opponere imod, at regeringen opfatter vi jægere som et skatteobjekt. Det er ganske enkelt ikke rimeligt, siger Claus Lind Christensen.

Han har allerede skrevet til miljøminister Lea Wermelin og blandt stillet hende følgende spørgsmål:

  1. Hvad skal den øgede indtægt til staten på 26 millioner kroner bruges til?
  2. Kan ministeren garantere, at pengene kommer vildtet, jagten og jægerne til gode?
  3. Kan ministeren garantere, at den højere afgift ikke skal gå til øget administration eller anden finansiering af statens øvrige udgifter?

- Jeg venter med spænding på ministeren svar, for det her er ganske enkelt uacceptabelt. Og hvis hun vælger at lade jagttegnsafgiften stige, så forventer jeg, at vi jægere bliver taget med på råd, når pengene skal bruges. Vi ser det som en selvfølge, at pengene skal komme vildtet, jagten og jægerne til gode, siger jægernes formand Claus Lind Christensen.