OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 12. oktober 2021

Jægerne etablerer søer for millioner

Hvert år fører jægerne et par millioner kroner fra jagttegnsmidlerne og tilbage til naturen i form af etablering af vådområder. Det er igennem årene blevet til 2.431 flere vådområder med blivende natur til en samlet værdi af knapt 26 millioner kroner – en indsats, der er værd at være stolt af.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Lene Midtgaard

Det er i øjeblikket tid til at ansøge Naturstyrelsen om tilskud til etablering af mindre vådområder ude på reviret. Puljen, som årligt råder over cirka 2 millioner kroner, har igennem mange år sikret et støt voksende antal vådområder med blivende natur i det danske landskab.

Tilskuddene kan søges af alle private ejere af landbrugsjord og skov, og i 2022 forventes tilskuddet at være på 15.000 kroner pr. projekt. Der kan søges om tilskud til indtil 5 projekter pr. ejendom pr. år, og tilskuddets størrelse er ens for alle ansøgere, uanset etableringsmetode og etableringsomkostninger.

2.560 vådområder etableret

Og der er heldigvis mange, der ansøger. I perioden 2003 til 2019 er der etableret 2.560 mindre vådområder under tilskudsordningen. Mens der i 2003 blev gennemført 78 projekter, var tallet i 2020 oppe på 129. Især i løbet af de første år modtog Naturstyrelsen relativt få ansøgninger, men det har efterhånden rettet sig, så antallet nu ligger rimelig stabilt.

Pengene kommer fra jagttegnsmidlerne, som jægerne selv indbetaler til via jagttegnsafgiften og diverse prøvegebyrer. Heldigvis ser vi her et rigtig godt eksempel på, at pengene ofte kommer både jægerne og naturen til gode, for ved etablering af flere vådområder sikres flere og bedre levesteder for vildtet.
De fleste af de vådområder, der er søgt tilskud til, er etableret på marginal landbrugsjord. En mindre del er etableret i skov, og den gennemsnitlige vandflade på vådområderne vurderes til at være på ca. 1.000 m2.

Alle egne af landet er med

Ansøgninger opnår point efter forventet biologisk værdi. En tredjedel af tilskudspuljen fordeles efter en geografisk nøgle med henblik på at sikre etablering af vådområder i alle egne af Danmark. Den resterende pulje på to tredjedele fordeles efterfølgende. Projekterne skal være anmeldt gennemført inden 1. november i ansøgningsåret.

Ordningen har i perioden 2003-2020 bidraget til etablering af ca. 251 hektar vandflade. Der er i perioden samlet udbetalt ca. 27.822.000 kr. i tilskud. Ansøgningsfristen er den 31. januar 2022, og du kan læse mere om hvordan du ansøger på Naturstyrelsens hjemmeside.