OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Brugerbetaling på miljøgodkendelser

Opgaven med at udarbejde skydebanernes miljøgodkendelser bliver stadig mere omfattende, og derfor har hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund besluttet at ansætte endnu en konsulent i våbenteamet. Samtidig indføres der en delvis brugerbetaling ved udarbejdelsen af en miljøgodkendelse.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard

Skydebanerne rundt om i landet bliver i disse år presset på flere fronter. Myndighederne stiller stadigt skrappere krav til støjniveauer og støjbegrænsninger, der er øget krav til oprydning og genanvendelse af affald. Der vedtages lokalplaner, som godkender byggerier tættere og tættere på banerne, som dermed lægger sporene til kommende konflikter med naboerne. Læg dertil, at flere lokalpolitikere i kommunerne ser skævt til skydebanerne, fordi de støjer og er til gene for borgerne.

Den bedste sikring for skydebanerne er derfor en solid og velunderbygget miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen er juridisk bindende i otte år, og herefter kan Kommunen som tilsynsmyndighed forlange, at den skal revurderes. Og det er netop arbejdet med at udarbejde miljøgodkendelserne, som bliver stadigt mere kompliceret og tidskrævende.

- I de seneste år er det blevet mere tydeligt, at vi i jægerforbundet bliver nødt til at opruste på hele skydebanedelen. Vi bliver nødt til at have en bemanding, som matcher udfordringerne, siger Marie-Louise Achton-Lyng, som er formand for DJ’s politiske våbenudvalg.

Hun forklarer, at arbejdet med at sikre den fremtidige skydebanekapacitet over hele landet bliver en stadig større og mere krævende opgave for foreningerne og administrationen på Kalø. Derfor har hovedbestyrelsen besluttet at ansætte en skydebanekonsulent mere og stillingsopslaget er allerede tilgængelig på hjemmesiden.

- Vi skal være på niveau med udviklingen og gerne lidt foran. De fremtidige krav til skydebaner bliver hele tiden større, og de krav skal vi kunne honorere med viden og fakta, siger Marie-Louise Achton-Lyng.

Indfører delvis brugerbetaling

For at få enderne til at nå sammen økonomisk har hovedbestyrelsen valgt at indføre en delvis medfinansiering. Det betyder, at skydebanerne fra den 1. januar i år selv skal betale cirka en tredjedel af jægerforbundets samlede udgifter ved udarbejdelsen af den pågældende miljøkendelse.

En miljøgodkendelse for en gennemsnitlig skydebane koster jægerforbundet i omegnen af 90.000 kr. Det vil derfor sige, at en gennemsnitlig skydebane nu skal betale cirka 30.000 kroner for en ny miljøgodkendelse, som så varer de næste otte år frem.

- Selvfølgelig er det altid lidt ærgerligt at skulle betale for noget, som man hidtil har fået gratis, men der er ingen vej udenom. Hvis skydebanerne skal følge med tiden og sikre deres eksistensberettigelse, og det skal de, så skal der oprustes på det her område, siger våbenudvalgsformanden og tilføjer:

- Skal jeg være lidt direkte, så kan man sige, at vi i årevis har skudt en anelse for billigt. Med det mener jeg, at mange klubber ikke har lagt et miljøtillæg på duerne og derfor ikke har lagt penge til side til oprydning, støjdæmpning og lignende. Det er en opgave, som skydebanerne bliver nødt til at se på i fremtiden, siger Marie-Louise Achton-Lyng.

Alle må bidrage

Men hvorfor kan jægerforbundet ikke fortsætte med at betale alle udgifter til miljøgodkendelserne og hele udviklingsdelen på miljøområdet? Det er vel gået meget godt indtil nu?

- Vi bliver i hovedbestyrelsen nødt til hele tiden at se på, hvordan vi bruger medlemmernes penge. Vi mener, at den andel, som skydebaner lægger beslag på af det samlede budget i dag, har en rimelig størrelse. Så det vil sige, at når behovet for flere mandetimer i administrationen øges på skydebaneområdet, så må banerne bidrage en smule. Som det er i dag, er det kun DJ’s medlemmer, som betaler for den service, som jægerforbundet yder skydebanerne. Men det er jo ikke alle skytter på skydebanerne, som er medlemmer af jægerforbundet. Med brugerbetalingen får skydebanerne nu en mulighed for at lade dem bidrage økonomisk til skydebanerne, tilføjer Marie-Louise Achton-Lyng.

Den nye delvise brugerbetaling på miljøgodkendelser gælder også for riffelbaner. Læs mere om miljøgodkendelser her.