Ofte stillede spørgsmål vedr. delvis brugerbetaling på miljøgodkendelser

Hvorfor brugerbetaling nu?

  • Skydebanerne oplever stigende udfordringer på deres miljø - både med støj og med oprydning. De enkelte skydebanesager bliver mere komplicerede, og godkendelsesproceduren tager længer tid. Vi er derfor nødt til at tilføre området ressourcer, så vi kan opretholde det serviceniveau, vi gerne vil tilbyde vores foreninger, som drifter skydebane. DJ anvender årligt ca. 1.5 mio. kr. på miljøgodkendelse af skydebaner. Disse penge er betalt af medlemmerne. Ved at ansætte en skydebanekonsulent yderligere vil beløbet stige til godt 2 mio. kr., hvis der ikke blev tilført midler fra skydebanerne.

Hvorfor brugerbetaling i det hele taget? Uanset hvad, så kommer pengene jo fra jægernes lommer.

  • Skydebanerne tilbyder træningsmuligheder til alle danske jæger og skytter uanset medlemskab af DJ. Vi finder det rimeligt, at alle brugere også er med til at fremtidssikre banerne. En skydebane er et aktiv, som bør drives således, at der årligt genereres et overskud, som kan anvendes til investeringer i driften, som fremover også indebærer en udgift til en ny miljøgodkendelse.

Har DJ ikke lige leveret et rekordregnskab, og har vi ikke en historisk god økonomi?

  • Vi lever grundlæggende op til vores budget på driftsregnskabet, og ja der er leveret et stort overskud pga. Corona. Dette kan vi ikke forvente fortsætter på den lange bane. Dette overskud går ud i vores puljer – også på skydebaneområdet.

Hvorfor opfatter DJ ikke serviceringen af skydebanerne som kerneydelser, der betales af fællesskabet over medlemskabet? Har noget ændret sig?

  • DJ ser i høj grad servicering af foreninger med skydebaner som en kerne ydelse. Det vidner antallet af årsværk der tilknyttet opgaven og budgettet også om. 2/3 af omkostningerne bliver jo også fremadrettet betalt af DJ medlemmer over kontingentet.

Hvad koster det foreningerne?

  • Brugerbetalingen udregnes efter, hvor mange skydepladser der indgår i støjberegningen. For eksempel har de fleste flugtskydningsbaner fire skydepladser på jagtbanen og fem skydepladser på jægertrapbane = ni skydepladser, og i dette tilfælde vil prisen være følgende:

    1 til 9 skydepladser: 16.000, - kr. + moms.

    Der er selvfølgelig også mulighed for, at flugtbanerne har andre kombinationer, og så ændrer prisen sig i forhold til antallet af skydepladser. Brugerbetalingen forfalder ved underskrivelse af samarbejdskontrakten. Udover brugerbetaling skal foreningen betale gebyrer til indsendelse af diverse tilladelser samt eventuel akkreditering eller kvalitetssikring af støjberegning.

Hvad kommer brugerbetalingen til at koste pr. skud?

  • Det vil være en meget generel beregning. Men hvis vi tager udgangspunkt i en lille skydebane med op til 9 skydepladser med en jagtbane og en sportingbane, så vil de lavt sat skyde ca. 50.000 skud årligt. En miljøgodkendelse med optil ni skydepladser vil som brugerbetaling koste 16.000 kr. + moms at få miljøgodkendt. Er banen ikke momsregistreret vil det sige en udgift på 20.000 kr. Da en miljøgodkendelse ikke har en udløbsdato, så kan de i princippet gælde i mange år, men hvis vi tager udgangspunkt i de otte år, hvor miljøgodkendelsen er retsbeskyttet, så vil de 20.000 kr. skulle divideres med 400.000 skud, hvilket giver en pris på fem øre pr skud.