OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 09. april 2021

Status: Vildsvinene ved grænsen

Jæger sætter i aprilnummeret blandt andet fokus på vildsvinebestanden ved grænsen til Tyskland. Her er man nu så langt, at bestanden på den danske side stort set er udryddet, men hvordan ser det ud på den tyske side?

Tekst og Foto: Hans Kristensen

Vildsvinene er så godt som væk. Sådan lyder den aktuelle melding om den sønderjyske vildsvinebestand fra vildtkonsulent Klaus Sloth, Naturstyrelsen Sønderjylland. Det fremgår af en artikel i apriludgaven af Jæger, der sætter fokus på vildsvinene nord og syd for grænsen.

Vildtkonsulenten ved, hvad han taler om. Siden et flertal i Folketinget i 2018 vedtog planen ”Indsats vedrørende udryddelse af vildsvin i den danske natur”, er det ham, der har stået for at sætte handling bag ordene ved hjælp af overvågede foderpladser, kunstigt lys, natsigtekikkerter og vildsvinefælder. 154 vildsvin er siden da nedlagt af Naturstyrelsens folk og jægere i området. I dag skønner konsulenten, at der er under fem vildsvin tilbage på den danske side af grænsen.

Samtidig med den effektive udryddelseskampagne er der sat et knap 70 kilometer langt vildthegn op langs med hele landegrænsen for at holde yderligere indvandring af tyske vildsvin ude. Men selv om vildsvinebestanden lige syd for grænsen fortsat vokser, så mangler hegnet stadig at stå sin prøve. To fremtrædende tyske jægere fra grænseegnen og en vildtforsker fra universitetet i Kiel fortæller i artiklen hvorfor.

En detaljeret kortlægning

Afdelingen for landskabsøkologi på Christian-Albrechts-Universität i Kiel har for nylig offentliggjort en stor undersøgelse af vildsvinebestandens udbredelse i Slesvig-Holsten, dvs. området mellem landegrænsen og Hamborg. Det er vildsvin herfra, der kan indvandre til Danmark. Men ifølge Heiko Schmüser, der er en af vildtforskerne bag undersøgelsen, er trykket mod grænsen ikke stort, selv om bestanden i delstaten er voksende.

– Skal man sige noget generelt, så er det, at vildsvinebestanden i Slesvig-Holsten har sit tyngdepunkt mod syd. Det er områder som Lauenburg og Østholsten, at vi for alvor finder de store bestande. Der sker også en geografisk udbredelse mod nord, men vildsvinene herfra fylder ikke meget i statistikkerne. Det er syd for Kielerkanalen, vi har de store koncentrationer, og det er også primært her, i de etablerede bestande, at vi ser den bestandstilvækst, der afspejler sig i vildtudbyttet, beretter Schmüser i artiklen i Jæger.

Ingen vildsvin ved landegrænsen

Universitetets undersøgelse viser endvidere, at vildsvinene nord for Kielerkanalen står ret spredt i løvskovsområderne ude ved østkysten. Hans-Wilhelm Schlüter, der er formand for jægerne i området mellem byerne Slesvig og Flensborg, kan fortælle, at forskernes konklusioner på dette punkt passer præcis sammen med de lokale jægeres erfaringer i området.

– Der ses og nedlægges vildsvin hele vejen ud langs østkysten, og de yngler her også, men større, faste bestande er der ikke tale om, konstaterer han, og uddyber, at alle vildsvin nedlægges østpå, mens han ingen meldinger får om nedlagte vildsvin i den del af hans område, der ligger vest for motorvejen.

Heller ikke længere ude vestpå er der vildsvin på den tyske side af grænsen, melder Schlüters stedlige kollega, Thomas Carstensen. – I den nordlige del af Nordfriesland er der det seneste år blot nedlagt to vildsvin, og det har begge været unge hanner, de såkaldte überläuferkeilere, som er kendt for at vandre langt omkring, melder han. En egentlig bestand finder man dér først 70 kilometer syd for hegnet.

Beredskabet er klart

Det er derfor ikke underligt, at man overhovedet ikke har set vildsvin på overvågningsbillederne fra de mange vildtkameraer, som Naturstyrelsen nu gennem halvandet år har haft stående ved vildthegnet langs grænsen. Forskningen fra universitetet i Kiel viser nemlig, at hegnet står og spærrer lige dér, hvor vildsvinene ikke er.

Til gengæld er der nu som før en reel mulighed for, at vildsvin fra bestanden på den sydslesvigske østkyst vælger at krydse Flensborg Fjord, hvor der hverken er hegn eller andre barrierer. Erfaringerne fra den hidtidige indsats i dette område betyder, at Klaus Sloth er klar, hvis det sker.

– Nu venter vi sådan set bare på dem, der måtte komme. Vi har beredskabet på plads og ved præcis, hvor vi kan forvente at finde dem, når de er her, udtaler Naturstyrelsens mand ved grænsen. Hans opgave er først færdig, når der en dag er styr på den afrikanske svinepest, der er årsagen til hele indsatsen.

Når det sker, har myndighederne til gengæld meldt ud, at hegnet skal ned, og organisationen Landbrug og Fødevarer har givet jægerne håndslag på, at de i den situation vil acceptere en fast vildsvinebestand i Danmark.

Læs meget mere om vildsvinene i den nye nummer af Jæger.