OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 25. maj 2019

Naturmødet: Landbrug & Fødevarer klar til vildsvin i Danmark

Landbrug & Fødevarer havde noget af en naturnyhed med, da organisationen debatterede vildsvin i Danmarks Jægerforbunds telt på Naturmødet i Hirtshals. Den store landbrugsorganisation har nemlig ændret holdning til vildsvin, og siger nu ja til en vild bestand i Danmark, når der engang er kommet styr på afrikansk svinepest.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard
Foto: Christian Lang Jensen

I årtier har landbruget i Danmark været modstander af, at vi i Danmark har en vild bestand af vildsvin. Modstanden mod vildsvin er forståeligt nok ikke blevet mindre af, at den frygtede sygdom afrikansk svinepest hærger i flere europæiske lande og er ved at smadre svineproduktionen i Kina.

Men nu har Landbrug og Fødevarer ændret holdning til, om vi skal have en vild bestand af vildsvin i Danmark, det sagde formanden for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion, Erik Larsen, til en samtale om vildsvin i Danmarks Jægerforbunds telt på Naturmødet i Hirtshals:

 - Når der ikke har været konstateret udbrud af afrikansk svinepest i Europa et år, skal vi, sammen med Danmarks Jægerforbund, lave en forvaltningsplan, så der er mulighed for en fornuftig bestand af vildsvin i Danmark, og så skal hegnet ned, sagde Erik Larsen.

Den markante udmelding skyldes ifølge Erik Larsen det konstruktive samarbejde med Danmark Jægerforbund, der har valgt at støtte op om erhvervet og regeringens ønske om at udrydde den vilde bestand af vildsvin i Danmark.

- Når Jægerforbundet har taget så bestandigt et ansvar og hjælper med til at bortskyde de vildsvin, som er i Danmark, så må vi også tage et ansvar og sige, at hvis der bliver mulighed fremadrettet, så skal vi sætte os ned og lave en forvaltningsplan for vildsvin i Danmark, sagde Erik Larsen.

Formanden for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion fortalte, at sagen om en vild bestand af vildsvin har været oppe at vende i Landbrug & Fødevarer Svineproduktions bestyrelse, og at det er en enig bestyrelse, som kommer med denne melding.