OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 29. april 2021

Flere skandinaviske kvinder vil på jagt

I både Sverige, Norge, Finland og Danmark er tendensen stigende, men de norske kvinder skiller sig trods alt ud.

I Sverige blev der i jagtåret 2019/2020 indløst 263.371 jagttegn, hvoraf 20.320 (7,7 pct.) var kvinder. Andelen af kvinder i det svenske jægerforbund er noget højere, idet 9,8 pct., svarende til 15.428 medlemmer, er kvinder ud af forbundets i alt 156.882 jægere. Nordmænd vil gå på jagt! I alt var 516.108 nordmænd jagttegnsløsere i 2019/2020. Heraf var hele 76.421 kvinder, svarende til 14,8 pct

Et tal, der er i kraftig stigning, for nu er næsten hver tredje nordmand, som består jagtprøven, en kvinde. I Danmark var 6,7 pct. af de i alt 177.130 jagttegnsløsere i sæsonen 2019/2020 kvinder. Det er en fremgang på 0,2 pct. fra sæsonen før, mens andelen af mænd har haft et lige så stort fald.


Denne notits blev bragt første gang under "siden sidst" i magasinet Jæger. Danmarks Jægerforbund er jægernes vagthund. Det er vores opgave at tale jægernes sag overalt, hvor der træffes beslutninger, der kan have indflydelse på jagten. Det er kun muligt, hvis vi står sammen.

Bliv medlem - klik her!