Offentliggjort den: 09. september 2021

Sæt kryds i kalenderen: Buejæger-weekend 2022

Alle DJ-buejægere kan allerede nu reservere den sidste weekend i august 2022. Der er der nemlig lagt op til tre dage langt årsmøde med massiv fokus på buejagten - med forbundsmesterskab, trofæopmåling, Bow Combat mv.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Fredag, lørdag og søndag den 26.-28. august 2022 afholder Danmarks Jægerforbunds buejægere årsmøde i Eventpark Danmark i Østjylland. Årsmødet bliver en rigtig lækkerbisken for alle buejægere, med masser af aktiviteter såsom, FM i jagtbue, trofæopmåling, Bow Combat og meget mere.

Der er med andre ord rigtig god grund til at reservere denne weekend allerede nu! Nærmere program kommer senere.

Første møde i nyt buepolitisk udvalg

Onsdag den 8. september trådte jægerforbundets buepolitiske udvalg for første gang sammen med bueaktivitetsudvalget. Efter at fusionsforslaget mellem FADB og DJ blev nedstemt, forlod FADB-formand Jørgen Vester foreningen og tiltrådte i stedet posten som formand for jægerforbundets nye buepolitiske udvalg.

På mødet drøftede man de mange nye opgaver, der i sigte, opfølgninger på eksisterende buemedlemmer og kommende buejægere, kommende arrangementer, undervisning, mv.

- Et vigtigt emne på mødet handlede om hvad fremtiden byder buejagten i Danmark. Der er stor enighed om at begge udvalg vil arbejde for ALLE buejægerne i landet, for at styrke buejagten, understreger Jørgen Vester.

Det store hjortevildt

Derudover har Jørgen Vester været til møde på Aarhus universitet (AU) vedr. buejagten på det store hjortevildt. Lektor Niels Kanstrup kom her med en detaljeret orientering om det videre forløb, og fortalte om en kommende rapport på hjortevildtet.

Danmarks Jægerforbund har bl.a. bidraget med en rapport vedr. afskydning af råvildt af dr. Bent Georen og en endnu ikke endelig rapport om afskydning af vildt i Finland, begge tilsendt AU. Jørgen Vester ser meget positivt på det fremtidige arbejde med dette.