OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 01. september 2021

Hjortejagt med bue tilladt ét år mere

Forsøgsordningen, som tillader buejagt på de tre store hjortearter, er i august 2021 blevet forlænget med ét år frem til 31. august 2022.

Buejægerne får endnu et år til at gøre erfaringer med bue og pil på hjortejagten. Forsøget, som blev indledt i 2017, bliver nu forlænget med yderligere ét år frem til den 31. august 2022. Det skriver Miljøstyrelsen på sin hjemmeside.

Miljøstyrelsen har i forsøgets første tre jagtår modtaget indberetning om 140 nedlagte hjorte fra jægere, som har jaget med bue og pil. I løbet af 2021/22 gennemfører styrelsen en evaluering af forsøget og foretager supplerende undersøgelser i samarbejde med DCE, Aarhus Universitet. For at deltage i forsøget skal du have påtegning på jagttegnet om, at du må gå på buejagt. Du er desuden forpligtet til at indberette en række informationer om det nedlagte vildt til Miljøstyrelsen.