OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 06. august 2021

Hjortevildtgruppe Vestjylland indbyder til infomøder

Hjortevildtgruppe Vestjylland har planlagt fire informationsmøder om forvaltning af og jagt på kron- og dåvildt i Midt- og Vestjylland. Møderne er kommet i stand efter den megen uro, som på det seneste har hersket i kreds 2.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Thomas Iversen

Hjortevildtgruppe Vestjylland (HGV) inviterer nu til fire orienterings- og dialogmøder om forvaltning af og jagt på kron- og dåvildt. Det første møde afholdes allerede i næste uge. På møderne vil gruppens forslag til kommende jagttider på de to vildtarter i det område af Midt- og Vestjylland der dækkes af HGV, blive præsenteret.

Siden det ordinære kredsmøde i kreds 2, som blev afholdt ultimo juni, har der hersket en vis uro i den vestjyske kreds. Fem medlemmer af kredsbestyrelsen - heriblandt den netop genvalgte formand for HGV, Leif Filsø - stod bag to forslag, de ønskede at indstille til behandling på det kommende repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund (DJ). Forslagene omhandlede dels indsættelsen af et ekstra ressourcemedlem i DJ's hjortevildtudvalg, og dels om hvorvidt formand for hjortevildtudvalget i DJ (Torben Schulz Jensen) repræsenterede DJ's natursyn og værdisæt.

Forslagsstillere, HB’er og kredsformand gik

Det første forslag blev sat til afstemning, og resultatet af afstemningen endte med, at 48 stemte for, 94 stemte imod og 10 stemmer var blanke. Dermed var forslaget faldet. Forslagsstillerne trak derefter deres andet forslag tilbage, og kunne afslutningsvis meddele forsamlingen, at de fem forslagsstillere med omgående virkning udtrådte af kredsbestyrelsen.

Dermed forlod den nyvalgte formand for HGV også sin post i dette forum, og han blev afløst af næstformand Robert Vestergaard. I forlængelse af uroen valgte kredsens hovedbestyrelsesmedlem Norbert Ravnsbæk og kredsformand Jan B. Rasmussen i øvrigt også at trække sig fra deres poster fra og med august 2021.

Alle medlemmer af HGV er aktive jægere

Danmarks 12 regionale hjortevildtgrupper er nedsat af Vildtforvaltningsrådet har til formål er at analysere og rådgive omkring forvaltningen af de lokale kron- og dåvildtbestande. Her er gruppernes vigtigste opgaver:

  • At udbrede kendskabet til De Jagtetiske Regler for kronvildt
  • At gå i dialog og agere, hvis der konstateres brud på De Jagtetiske Regler for kronvildt
  • At medvirke til at skabe et overblik over både kronvildtets og dåvildtets bestandsudvikling og sammensætning
  • At medvirke til at skabe overblik over afskydningen
  • At medvirke til at skabe overblik over de skader som både kronvildt og dåvildt forvolder i jordbruget

Hver gruppe er sammensat af én repræsentant fra Danmarks Jægerforbund, én repræsentant fra Landbrug & Fødevarer, én fra Dansk Skovforening, to repræsentanter med biologisk og jagtmæssig indsigt, dækkende de grønne foreninger i Vildtforvaltningsrådet, heraf mindst én person fra Danmarks Naturfredningsforening - samt til sidst en sekretærfunktion, der varetages af Naturstyrelsens vildtkonsulent. Det bør her bemærkes, at samtlige medlemmer af Hjortevildtgruppe Vestjylland er aktive jægere.

De fire annoncerede infomøder afholdes følgende dage og steder. Det er gratis at deltage, men af praktiske hensyn skal man tilmelde sig møderne. Du tilmelder dig ved at klikke i linkene herunder:

Alle møder starter kl. 19.30 og forventes at slutte senest kl. 22.00. Der kan købes øl, vand samt kaffe med brød på mødet.