OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. juli 2021

Hovedbestyrelsesmedlem og kredsformand i kreds 2 trækker sig

I forlængelse af den senest tids uro i kreds 2 har det stedlige hovedbestyrelsesmedlem og kredsformanden i dag meddelt, at de begge trækker sig.

Tekst: Joan Brønnum Kvist

Dagens udmelding følger kort tid efter kreds 2’s kredsmøde, hvor fem medlemmer af kredsbestyrelsen fremsatte to forslag, de ønskede at indstille til behandling på det kommende repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund. De to forslag omhandlede dels indsættelsen af et ekstra ressourcemedlem i DJ´s hjortevildtudvalg herunder den procedure, der var blevet taget i anvendelse, og dels hvorvidt formand for DJ’s hjortevildtudvalg repræsenterede DJ´s natursyn og værdisæt. Det første forslag blev sat til afstemning, og resultatet af afstemningen endte med, at 48 stemte for, 94 stemte imod og 10 stemmer var blanke. Dermed var forslaget faldet.

Forslagsstillerne trak derefter deres andet forslag tilbage, og Bjarne From kunne afslutningsvis meddele forsamlingen, at de fem forslagsstillere med omgående virkning udtrådte af kredsbestyrelsen. Disse 5 personer repræsenterede jægerrådene i Holstebro, Skive, Struer, Ikast-Brande og Lemvig.

Læs beretningen fra kredsmødet her: Kredsmøde i kreds 2: Indkomne forslag skabte dramatik 

Efter kredsmødet har de berørte jægerråd set ind i at skulle konstituere sig på ny, og dette arbejde er på forskellig vis sat i gang i samarbejde med jagtforeningerne i de enkelte jægerråd.

Senest har Norbert Ravnsbæk, hovedbestyrelsesmedlem og Jan B. Rasmussen, kredsformand i kreds 2, meddelt, at de trækker sig fra deres poster i august måned. Dette er sket via en pressemeddelelse udsendt den 7. juli 2021 med følgende ordlyd:

Pressemeddelelse:

HOVEDBESTYRELSESMEDLEM OG KREDSFORMAND I KREDS 2 TRÆKKER SIG.
Norbert Ravnsbæk og Jan Rasmussen har begge, efter moden overvejelse, besluttet at forlade deres tillidsposter i Danmarks Jægerforbund som henholdsvis hovedbestyrelsesmedlem og kredsformand.
Deres udtræden effektueres i august måned 2021, når de resterende af de fem kredsbestyrelsesmedlemmer, og flere jægerrådsbestyrelser, har trukket sig fra deres tillidsposter.

HB-medlem Norbert Ravnsbæk udtaler:

- Et konstruktivt samarbejde med de tilbageværende kredsbestyrelsesmedlemmer synes for mig at være ganske utjenligt. Så sent som på sidste kredsmøde blev det igen tydeliggjort, at de tre personer stadig er optaget af bitterhed og manglende samarbejdsevne efter kampvalget for fem år siden mellem det siddende HB-medlem og mig. På den baggrund kan jeg ikke se mig selv i det fremadrettede samarbejde med de tilbageværende kredsbestyrelsesmedlemmer, og jeg har derfor taget det tunge valg, at forlade min post som repræsentant for kreds 2 i hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund.

Kredsformand Jan B. Rasmussen udtaler:

- Kredsbestyrelsen valgte enstemmigt at pege på mig til den ledige post som kredsformand. Selv om der, for mig var meget, der talte imod, besluttede jeg efterfølgende at stille op til valget som kredsformand. Det gjorde jeg, fordi kredsbestyrelsen havde givet hinanden håndslag på at forsøge med et godt samarbejde og en gensidig tillid og tolerance. Imidlertid blev det på det sidste kredsmøde i Idom ganske klart tilkendegivet, at dette samarbejde ikke ønskedes videreført, og med ord og vendinger, som ligger meget langt fra det, jeg kan se mig selv som værende en del af. Personligt synes jeg det er brandærgerligt, at kredsbestyrelen er sprængt. Jeg, og andre, har netop over det sidste stykke tid haft den opfattelse, at der var endog særdeles mange og gode kræfter i gang - ikke bare med at samle, men også at styrke og udvikle kredsarbejdet.

- - -

Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund, tager meddelelsen til efterretning og hæfter sig ved den ansvarlige tilgang, der er taget ved bl.a. at holde fast i posterne til august, så der bliver mulighed for at lave en ordentlig overdragelse.

- Vi er naturligvis klar til at hjælpe med dette og vil sikre, at der efter sommerferien kommer gang i afklaringen af, hvordan kreds 2 kan fortsætte og fortsat få den demokratiske indflydelse i DJ, som vores vedtægter siger”, udtaler Claus Lind Christensen og fortsætter:

- Der vil komme en henvendelse til alle foreninger i kreds 2 efter sommerferien, hvor vi både vil lytte til behov og aftale, hvorledes vi sammen kommer videre efter afgørelsen på kredsmødet.