OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. december 2021

Den nye hundestrategi rejser spørgsmål

I den forgangne tid har der især på Facebook været rejst en række spørgsmål om DJ’s nye strategi på hundeområdet. Frem for at svare de enkelte spørgsmålsstillere i de mange tråde, følger her en fælles besvarelse.

Indledningsvist vil vi takke for de mange gode spørgsmål. Det vidner om stor interesse for hvordan hundeområdet er under udvikling.

Økonomi imellem SJD og DJ

Et spørgsmål, der går igen, er, hvordan økonomien har været bag de prøver, som Danmarks Jægerforbund (DJ) har arrangeret i regi af SJD, hvilket vil sige markprøver og vinderklasseprøver. Svaret kan ses i artiklen her.

Det er vigtigt at bemærke, at der skete en ændring i retningslinjerne for afregning af prøverne pr. 1. januar 2019 i forbindelse med, at DJ blev medlem af SJD’s bestyrelse. Ændringen betød, at efter den dato, er overskud på prøverne tilgået SJD, mens DJ har afholdt alle udgifter til annoncering af prøverne i JÆGER og på DJ’s hjemmeside, indkøb og betaling af præmier, betaling af kørsel til prøveleder samt support til koordinator og prøveleder, mv.

Detaljer i hundestrategien

Et andet spørgsmål omhandler detaljerne i den nye hundestrategi.

Med den nye strategi sætter vi en ny retning for hundearbejdet for alle jagthundene, og for at implementere strategien vil der være en tæt dialog med den samlede hundeverden. Det er specialklubberne, der er eksperter i deres respektive hunderacer og de prøver, der knytter sig til de enkelte racer. Det, vi ønsker, er at styrke samarbejdet og forbedre de prøver, der går på tværs af racerne, f.eks. det generelle efterskudsarbejde.

Samarbejdet med SJD

Der har også været rejst spørgsmål om det fremtidige samarbejde med SJD, og her er svaret, at vi ikke stopper samarbejdet med SJD. Der vil fortsat være et godt samarbejde om at afholde prøver i kredsene, men vores samarbejdsform vil være anderledes fremover.

Vi havde oprindeligt opsagt vores medlemskab med udgangen af 2022, men efter ønske fra SJD, udtræder vi allerede fra den 31. december 2021. Læs mere i nyheden her.

Hvem har været involveret i udarbejdelsen af den nye strategi?

Inden den nye strategi blev vedtaget, har der igennem længere tid været forudgående drøftelser i DJ’s jagthundeudvalg efter et klart mandat fra DJ’s hovedbestyrelse. Undervejs har der været dialoger med både kredsformænd og i hovedbestyrelsen.

Målet med strategien er at styrke hundearbejdet i jagtforeningerne yderligere, da omkring en tredjedel af DJ’s jagtforeninger har hundetræning på programmet, jf. DJ’s jagtforeningsanalyse, 2017.

Træning og prøver

Der har været rejst spørgsmål som, hvilke træning og hvilke prøver DJ afholder fremover.

Med den nye strategi styrker vi det gode arbejde, der foregår i de mange jagtforeninger, der tilbyder træning for de omkring 50.000 jagthunde der i Danmark fra hvalpetræning til specialiseret træning f.eks. i efterskudsarbejde.

I jagtforeningerne trænes ikke kun med prøver som mål. Derfor vil det kommende arbejde fra DJ’s side både fokusere på at understøtte de mange frivillige, der yder en dedikeret indsat som instruktører med videreuddannelse i hundetræning på hundens præmisser, være målrettet alle jagthunde og sikre udvikling af prøver, der understøtter de nye mål.

Det vil være et løbende arbejdsområde, og der vil undervejs være et tæt samarbejde med specialklubberne, så der sikres en god synergieffekt, og at tilbuddene til jægerne supplerer hinanden, for det er specialklubberne, der f.eks. skal sikre, at racespecifikke prøver samt prøver for de stående jagthunde afholdes med sædvanlig høj kvalitet.