Offentliggjort den: 24. november 2021

Fælles udtalelse fra DJ og SJD

I forbindelse med DJs vedtagelse af ny strategi på hundeområdet, har DJ meddelt at DJ udtræder af SJD. På et møde d.d. mellem DJ og SJD er der i fuld enighed og gensidig forståelse indgået aftale om, at DJ forlader SJD pr. 31. december 2021.

Som følge heraf har parterne endvidere aftalt, fremadrettet og i en fortsat positiv ånd, at drøfte mulige snitflader for fremtidige aktiviteter, da de berørte medlemmer i vidt omfang er medlemmer i begge organisationer.

I samme forbindelse ser man snarest på mulighederne for en overgangsordning for markprøver for de stående jagthunde i regi af DJ foreløbig for foråret 2022.


Den 23. november 2021

Claus Lind Christensen, formand DJ
Flemming Thune-Stephensen, formand SJD