OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 24. november 2021

Fælles udtalelse fra DJ og SJD

I forbindelse med DJs vedtagelse af ny strategi på hundeområdet, har DJ meddelt at DJ udtræder af SJD. På et møde d.d. mellem DJ og SJD er der i fuld enighed og gensidig forståelse indgået aftale om, at DJ forlader SJD pr. 31. december 2021.

Som følge heraf har parterne endvidere aftalt, fremadrettet og i en fortsat positiv ånd, at drøfte mulige snitflader for fremtidige aktiviteter, da de berørte medlemmer i vidt omfang er medlemmer i begge organisationer.

I samme forbindelse ser man snarest på mulighederne for en overgangsordning for markprøver for de stående jagthunde i regi af DJ foreløbig for foråret 2022.


Den 23. november 2021

Claus Lind Christensen, formand DJ
Flemming Thune-Stephensen, formand SJD