OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 11. august 2020

Kredsmøde, kreds 4: Nye måder at organisere sig på

Kredsene skal bestemme mere selv, og diskussionen fortsætter omkring hvilke tiltag, der som minimum skal sikre et højt medlemstal. Også den politiske og jagtpolitiske virkelighed er der konstant fokus på.

Tekst og Foto: Troels Romby Larsen

Jels Motel og Sportscenter dannede rammen om det udskudte kredsmøde i kreds 4, den 10. august 2020. På vej til mødet kunne de stemmeberettigede fra kredsens 216 foreninger se ”fluepapiret” ved Jels Søbad; mange havde sikkert ved det syn mere lyst til en dukkert end til et møde i næsten 30 graders varme. Heldigvis var sportshallen tilpas kølig, så kredsmødet kunne gennemføres uden hedeslag.

Kredsformand Poul Bundgaard lagde ud med sin beretning, hvori han fortalte om kredsens arbejde. Han pegede på behovet for at indsamle vinger fra især ænder, for at forskerne har det materiale, der forhåbentlig kan sikre jagten på blandt andet pibeand, krikand, taffeland og edderfugl. Vedr. hjortevildtet opsummerede han den årelange debat om emnet ved at udtrykke, at kredsen IKKE har bedt hovedbestyrelsen (HB) om at ændre holdning til arealkravet, men at netop Hjortegruppen Sydjylland har mistet sin talsmand (Ole Holm har trukket sig), understreger kompleksiteten og de modsatrettede meninger i den sag. Aktivitetsniveauet er stort i kredsen, men det kan blive endnu større – pengene er til det. Poul Bundgaard takkede bredt både enkeltpersoner, koordinatorer, jægerråd, kredsbestyrelsen, HB-medlemmet og hele Danmarks Jægerforbund for deres dygtighed, kreativitet og udholdenhed under coronatiden.

Jens Venø Kjellerup, HB-medlem fra kredsen, fortalte om de væsentligste interne arbejdsområder for de næste fire år. Han pointerede ”frisætningen af kredsenes arbejde som en væsentlig fornyelse. Hvordan og hvornår, den kan og skal implementeres, er endnu ikke på plads, men det kommer ”stille og roligt”. Mårhundeindsatsen er et godt eksempel på, hvordan jægere organiserer sig gennem facebookgrupper; DJ skal ”være åben overfor nye måder at organisere jægersamarbejdet på”. At udøve forbundets aktiviteter på flertallets præmisser er en udfordring af de rigtig store.

HB-medlemmet var også OBS på, at jægerne selv kan være ”dygtige” til at gøre det svært for sig selv. Han nævnte i den forbindelse den ofte ensidige fokuseren på ”horn” og hele udsætningsproblematikken. Inden han sluttede af med ønsket om at fortsætte i HB, understregede han, at der ikke er noget alternativ til samarbejdet i VFR (Vildtforvaltningsrådet), at der ikke er noget alternativ til faktabaseret natur- og vildtforvaltning, samt at jægerne vinder mest ved at stå sammen. Jens Venø blev genvalgt uden modkandidat.

I pausen var der mulighed for kaffe/te med sandwiches og romkugler – alt sammen behørigt serveret af voksne mænd iført plastikhandsker. Sprit stod der også til fri afbenyttelse. 

Jægerforbundets formand Claus Lind Christensen brugte sin taletid til et helikopterblik på DJ. Analyser viser, at der er store geografiske forskelle, når det kommer til, hvilke egne af landet, hvor medlemstilgangen henholdsvis falder og stiger. Generelt stiger den i de større byer og falder i landkommunerne. Hvorfor det er sådan, gisnes der om. Claus ridsede kort proceduren for arbejdet med jagttiderne op og pinpointede de arter, der ER blevet ændret. Miljøminister Lea Wermelins ”utilstedelige” forkortelse af jagttiden på ringdue - uden om VFR - fik et par knubbede ord med på vejen. I det hele taget skal DJ hele tiden være forudseende, aktive og pågående og bide sig fast i forhandlingsbordet.

Karen Friis, jægerforbundets nyvalgte direktør, fik kort mulighed for at præsentere sig selv og sine visioner for sit arbejde i DJ. Hun pointerede især vigtigheden af, at der blev pustet nyt liv i fællesskaberne; en vision hun har med fra sit tidligere job i DGI. Fællesskab, tillid og samarbejde er kerneværdier for Karen Friis. Hun blev med applaus budt velkommen i både kredsen og i DJ. Forinden havde Jens Kjær, kortvarig konstitueret direktør i forbundet efter Michael Stevns, fået ordet. Via slides viste han, at forbundets økonomi er både god og robust. Overskuddet i 2019 var således på 2,1 millioner kroner. Jens Kjær fortalte også om IT, kunstig intelligens og arbejdet med både forsikringer og Jæger-appen. 

Aftenens diskussionspunkter drejede sig blandt andet om forsikringer, arealkrav, hele vandfugleområdet, klovvildtforvaltning og et bedre fungerende demokrati. Efter det ordinære kredsmøde fik formandskandidaterne Jesper Lindgaard og Claus Lind Christensen hver ordet i 10 minutter med efterfølgende spørgsmål og kommentarer, inden mødet sluttede 15 minutter efter, at halinspektøren havde slukket for haluret.