Offentliggjort den: 01. juli 2020

Jagt på ringdue udskudt
til 10. november

Stik imod Vildtforvaltningsrådets anbefaling indskrænker miljøministeren jagttiden på ringdue med næsten en måned. ”Meget problematisk,” siger DJ-formand.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

I dag, den 1. juli 2020, træder den nye bekendtgørelse om jagttider i kraft. Langt de fleste ændringer har vi kendt længe, idet der i Vildtforvaltningsrådet (VFR) har været megen diskussion og uenighed om f.eks. fredningen af taffeland, havlit og fløjlsand. Men én ændring, som ingen så komme, var den ændrede jagttid på ringduen. Hvor jagttiden før hed 16.10 til 31.01, hedder den nu - pludselig - 10.11 til 31.01. Altså næsten en måneds afkortning af jagten.

Årsagen skal imidlertid ikke findes hos VFR, som end ikke har drøftet ringduen. Skønt ringduens yngletid i følge Key Concepts slutter den 10. november, anerkendte Rådet netop datoen den 16.10. ud fra alle betragtninger vedr. bestandsstatus og yngleforhold. Men hvad er det så, der ligger til grund for miljøminister Lea Wermelins beslutning vedr. ringduen?

Uanset hvad, så har miljøministeren ikke fundet det nødvendigt at involvere VFR, men tilsyneladende valgt at følge Key Concepts trods tidligere enighed i Vildtforvaltningsrådet om jagttid fra 16.10.

- Det er meget problematisk, at miljøministeren har truffet sin beslutning udenom det princippapir, som VFR har defineret, lyder det fra jægerformanden, som ser en fremtid for sig med endnu flere ansøgninger om reguleringstilladelser, større bureaukrati og meget mere besvær for alle. Denne fremgangsmåde, der totalt tilsidesætter både VFR’s princippapir og tidligere aftaler i Rådet, skal vi have en alvorlig drøftelse med ministeriet om, understreger Claus Lind Christensen, formand i Danmarks Jægerforbund.