OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 27. marts 2020

Forvaltningsplan mod invasive rovpattedyr klar

Grænseovervågning, natsigte, fælder og GPS-halsbånd er nogle af midlerne i Miljøstyrelsens nye og længe ventede forvaltningsplan, der skal styrke bekæmpelsen af mårhund, mink og vaskebjørn i Danmark. DJ hilser planen velkommen.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Miljøstyrelsen

De tre invasive arter mink, mårhund og vaskebjørn udgør en stigende trussel mod flere af Danmarks hjemmehørende dyrearter. Desuden kan vaskebjørnen bære på en parasit, der kan medføre hjerneskader ved overførsel til mennesker. Derfor lancerer Miljøstyrelsen i dag en ny og længe ventet forvaltningsplan, der skal koordinere bekæmpelsen af de tre invasive rovdyr. Det er første gang, der laves en samlet plan for indsatsen mod invasive rovdyr, og der har ikke tidligere været en plan for bekæmpelse af vaskebjørn i Danmark.

Plan skaber stabilitet

Danmarks Jægerforbund har i lang tid presset på for at få udarbejdet en forvaltningsplan på området, og derfor er man da også umiddelbart glad for, at den nu endelig er kommet.

- Det er selvfølgelig meget positivt. Alene det, at vi har en plan, skaber i sig selv stabilitet på området. Men når det er sagt, så er det også vigtigt at sige, at vi ikke har haft tid til at læse forvaltningsplanen igennem i detaljer. Det vil vi tage os tid til at gøre nu, og derefter forholde os mere nøgternt til indholdet, siger formand for jægerforbundets markvildtudvalg, Jens Venø Kjellerup.

Forvaltningsplanen er netop blevet offentliggjort i dag, fredag den 27. marts 2020. Det er også datoen for planens ikrafttræden.

Effektive værktøjer til rådighed

Miljøminister Lea Wermelin har forud for planen givet grønt lys til, at jægere kan få dispensation til at bruge lysforstærkende natsigte monteret på jagtvåben til at regulere mårhund og vaskebjørn, der begge er nataktive.

Ifølge Miljøstyrelsens pressemeddelelse finder man blandt planens øvrige virkemidler f.eks. mulighed for at jage vaskebjørnen døgnet rundt samt kameraovervågning af vaskebjørn ved den dansk-tyske grænse. Samtidig bygges der videre på tidligere erfaringer med fælder og lokkemad, vildtkameraer med MMS-varsel samt brug af mårhunde med GPS-halsbånd, som kan opspore andre mårhunde i områder, hvor man frygter spredning. Endelig har planen fokus på at understøtte frivillige jægere og andre naturbrugere, som vil tage kampen op mod de invasive rovpattedyr.

Planen er blevet til med input fra både jægere, grønne organisationer og Dyrenes Beskyttelse. Den nye plan sikrer, at jægerne har effektive værktøjer til rådighed, samtidig med at bekæmpelsen foregår på en forsvarlig måde.

Vaskebjørnen er på vej mod nord

Hidtil har der kun været enkelte fund af vaskebjørn herhjemme, men i Tyskland truer store bestande blandt andet fugle, små pattedyr og padder. Her lever mange vaskebjørne desuden i byområder, hvor de går på rov i haver eller skraldespande. Alene i 2018 blev der i Tyskland nedlagt og trafikdræbt 170.000 vaskebjørne.

Den nye forvaltningsplan lægger derfor også op til et samarbejde med de tyske myndigheder om blandt andet opsætning af vildtkameraer langs grænsen, så man kan målrette bekæmpelsen i områder med indvandrende vaskebjørne eller mårhunde.