OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 01. oktober 2019

Vaskebjørn på vej …

De seneste dages skriverier i pressen om vaskebjørnens kommende invasion af den danske natur er ikke tom snak. Og den ligner til forveksling den allerede eksisterende snak om mårhunden. Behovet for målrettet lovgivning og en hurtig indsats er mere aktuelt end nogensinde.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Endnu er det sporadisk med vaskebjørn Danmark og heldigvis for det. Dog hænder det, for dels kommer der enkelte sydfra, hvor bestanden af vaskebjørn vokser og breder sig mod nord. Dels ser vi af og til vaskebjørne, som må formodes at komme fra illegale hold. Det er nemlig ulovligt at holde vaskebjørn i Danmark – hverken som kæledyr eller til pelsproduktion.

Den svømmer, og den klatrer …

Vaskebjørnen er, ligesom mårhund og mink, et invasivt rovpattedyr, og vil være en trussel mod fuglelivet, hvis den etablere sig i den danske natur. Her vil den være en prædator mod de jordrugende fugle, hvilket den også vil være på øer, hvor rugende fugle ellers kan være i nogenlunde i sikkerhed for ræv. Men ikke for vaskebjørnen, da den gerne svømmer. Desuden kan vaskebjørnen klatre, hvilket gør, at heller ikke fugle, der ruger i træer, kan vide sig sikre. Vaskebjørnen er også bære af parasitten Baylisascaris procyonis, der kan overføres til mennesker.

Faktisk vil det ikke være helt forkert at antyde, at vaskebjørnen som art udgør en endnu større potentiel trussel mod den danske natur end mårhunden gør. Det siger ikke så lidt.

Det faktum, at vaskebjørnen er med i forvaltningsplanen for invasive rovpattedyr, som i øjeblikket er under høring, var sandsynligvis årsag til, at flere medier hen over weekenden bragte historien om en kommende invasion af vaskebjørne i Danmark.

Og det er ikke tom snak.

Skal kunne nedlægges hele døgnet

Danmarks Jægerforbunds holdning til vaskebjørnen er naturligvis, at den på ingen måde må få fodfæste her i landet, og at der derfor skal anvendes de nødvendige midler til at overvåge bestanden i den danske natur.

- Der er behov for en målrettet lovgivning på området, som giver jægerne de værktøjer, som er nødvendige i bekæmpelsen af vaskebjørnen, siger formand for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen og fortsætter:

- Vi skal lære af den viden, vi har fået fra indsatsen mod mårhunden, og da vaskebjørnen også er et nataktiv dyr, skal vildtskadebekendtgørelsen ændres, således, at den uden tilladelse kan nedlægges døgnet rundt.

Natsigte til både mårhund og vaskebjørn

I kampen mod den hastigt voksende bestand af mårhund i Jylland og nu også på Fyn efterlyser danske jægere stadig tilladelse til at bruge natsigtet på riflen. Denne efterspørgsel vil kun blive endnu mere aktuel med den nye trussel mod den danske fauna, mener DJ-formanden:

- For vaskebjørnen gælder det også, at vi skal have lovliggjort anvendelsen af natsigtemidler for at have et effektivt redskab til bekæmpelsen af vaskebjørn. Her er behovet lige så stort som det er i bekæmpelsen af mårhund. Vi vil ikke bare stå og se magtesløse til, mens vaskebjørnen etablerer sig som bestand, siger Claus Lind Christensen.