OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 04. september 2020

Bestil kursus og infomøde om invasive arter

Alle jagtforeninger, kredse og jægerråd - og andre interesserede - kan ganske gratis bestille lokale kurser og infomøder om bekæmpelse af mink, mårhund og vaskebjørn. Det er en oplagt måde at få sat gang i reguleringsarbejdet på, og forløbene tilbydes i hele landet.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Peter Staunsbjerg

Ønsker din jagtforening at melde jer under fanerne i kampen mod mårhund, vaskebjørn og mink, men er i tvivl om hvordan I kommer i gang? Så benyt jer af muligheden for at få besøg af en underviser fra Danmarks Jægerforbund. Det er også et oplagt tilbud til kredse, jægerråd eller andre organisationer og grupper, som ønsker at vide mere.

De invasive rovpattedyr udgør en stadig større trussel i den danske natur, og vi har sagt det før: Alle jægere, der har mulighed for det, bør træde til og påbegynde en aktiv bekæmpelse hurtigst muligt. Men det kan være svært at få hul på bylden, for selvom reguleringen af f.eks. mårhund vitterlig kan byde på meget spændende oplevelser, er der også en del ting, man bør vide, hvis indsatsen skal krones med held.

Derfor har Danmarks Jægerforbund sammensat to forløb - et infomøde og et kursus - som alle jagtforeninger og andre interesserede kan bestille. Alt hvad I skal tilvejebringe er passende lokaler, forplejning og et vis antal deltagere. Så klarer jægerforbundet resten og stiller med en underviser, nødvendige materialer, mv. Begge forløb tilbydes gratis, og undervisningen foregår både indenfor og udendørs.

Informationsmøde

På informationsmødet om bekæmpelse af mink, mårhund og vaskebjørn præsenteres deltagerne for vigtig viden om både teori og praktisk vedr. regulering af de invasive rovpattedyr. Deltageren vil efterfølgende have et godt kendskab til de lovgivningsmæssige rammer og det praktiske håndværk som til sammen kan føre til succes med både jagt og regulering.

Fem timers kursus

Kurset varer fem timer og sikrer deltagerne vigtig viden om praktisk bekæmpelse af primært mink, vaskebjørn og mårhund. Kursisten vil efterfølgende kunne gennemføre en effektiv bekæmpelse med afsæt i gældende regler samt danske og udenlandske erfaringer med arterne. Kursisten vil stå med afgørende viden, som også kan videreformidles i eget netværk.

Målgruppen for begge forløb er alle jægere, der ønsker at øget viden med henblik på at kunne gennemføre effektiv praktisk regulering af de invasive rovpattedyr. Knæk og bræk!