OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 17. december 2020

2020 var
mårhundejægernes år

Mulighed for natsigte i kampen mod mårhundene har afgjort været medvirkende til, at mange områder i år har fået tyndet gevaldigt ud i bestanden af det invasive rovpattedyr. Men kampen fortsætter ufortrødent efter nytår.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Dette er afslutningen på et begivenhedsrigt år, med bekæmpelse af mårhunde med en hidtil uhørt stor succes. Der er ingen tvivl om at tilladelsen til brug af natsigte gav et løft i effektiviteten. Men det er netop i vinterperioden, at hjælpemidlerne står sin prøve og udtag af tæver i vinteren giver markant færre dyr næste år.

- Jeg hører gode toner fra mange af de større mårhundebander, hvor der ses færre dyr – sågar ingen dyr i større områder. Det giver forventning om at mårhundene kan bekæmpes i bund, lyder det fra specialkonsulent i Miljøstyrelsen Mariann Chriel.

Alternativ brug af vildtkameraet

Mårhundenes aktivitet bliver mere afmålt de næste par måneder, og de vil optræde mere ustabilt på foderpladsen. Det er langt fra det samme, som at de ikke kan nedlægges der, men i nogle områder vil bestanden, takket være en stor indsats, være skudt så langt ned, at det kan give anledning til anden anvendelse af vildtkameraerne.

I de kommende måneder vil mårhundene i øget omfang benytte eksisterende ræve- og grævlingegrave til ophold. Det er en oplagt mulighed for at lade vildtkameraet overvåge terrænets grave, og udpege grave som anvendes af mårhunde. Herefter kan de nedlægges ved gravgående hunde - gravjagt.

Husk at mårhundene også gerne søger alternative opholdssteder til gravene. Således kan f.eks. åbne halmlader eller fritstående halmstakke være et yndet logi.