Regulering af mårhund
fra grav

Når vi taler om bekæmpelse af mårhunde er gravjagt et effektivt middel og det kan være en god idé at tilse grave på sit jagtterræn med jævne mellemrum, i perioden oktober og frem til juni. Ved at tilse gravene jævnligt har man nemmere ved at erkende forandringer der kan indikere at mårhunde benytter graven.

Mårhunde benytter gerne rævegrave, både til at føde sine hvalpe og til ophold i resten af sæsonen. Erfaringer fra Tyskland peger på at mårhunde helst ikke graver egne grave, men overtager allerede gravede ræve- og grævlingegrave. Vil man gerne skyde mårhunde fra sine grave er det vigtigt at holde dem åbne også efter reguleringen af ræve slutter

Det kan være utroligt svært at afgøre om en grav er benyttet af mårhunde, endda selvom der er et kuld hvalpe deri. Mårhunde tager næsten altid hjembragt bytte ned i graven og efterlader det sjældent udenfor. Finder du en grav hvor der ligger knogler uden for åbningen vil det næsten altid være ræv.

Kraftig lugt fra gravåbning

Gode tegn på at en grav er brugt af mårhunde er eksempelvis at det lugter kraftigt fra gravåbningen af ådsel. I sommerhalvåret vil man også ofte kunne se at spyfluer flyver ind og ud ad åbningen. I tiden hvor mårhunde fælder vinterpelsen, altså fra marts til maj, vil man ofte kunne se lys uld fra mårhundens vinterpels i gravåbningen, eller i vegetationen tæt ved.

Nogle gange, men ikke altid vil mårhunde have et latrin i nærheden hvor de placerer deres afføring. Også grævlinge benytter latriner, men disse vil ofte være placeret i gravede fordybninger i jorden, i modsætning til mårhunde som ikke graver, men skider ovenpå jorden i et felt på cirka 1x1 meter.

Spiller død ved stor trussel

Mårhunde er ikke nemme at sætte af grav og i vinterperioden sidder de ofte sammen i par, hvilket yderligere besværliggør hundens arbejde. Mårhunds forsvarsinstinkter gør at de spiller døde hvis de føler en stor nok trussel, de ikke kan flygte fra. Derfor viser erfaringer at de hurtigste og mest skarpe hunde sjældent egner sig til at sætte mårhund af grav. Her er taktikeren som skifter meget, mere effektiv.

Kan hunden ikke sætte mårhunden ud er et godt tip at hunden kaldes op af graven og der efterlades en skytte mens resten forlader graven. Mårhunden vil ofte liste af efter 10-15 minutter. Hvis ovenstående ikke lykkes kan den eneste løsning være at grave mårhunden(e) ud hvis gravens beskaffenhed tillader det, HUSK dog at det ifølge Habitatdirektivet er ulovligt at ødelægge ræve og grævlingegrave Hvis graven er så dyb at mårhundene ikke kan graves ud, kan der forsøges med anstandsjagt nær graven.

Følsom tæve i maj

I perioden hvor hvalpene befinder sig i graven, hvilket vil sige i maj måned, er tæven følsom overfor forstyrrelser nær graven og flytter hvalpene, hvis hun føler sig forstyrret. Ofte flytter hun dem kun et kort stykke væk, til en alternativ grav i nærheden, ofte indenfor få hundrede meter. Når man arbejder med gravjagt i marts – juni, så er det vigtigt at man er helt sikker i sin sag inden hunden slippes i grav. Er du i tvivl om der er mårhunde i graven, så stil et kamera op og dokumenter aktiviteten omkring graven. Dette giver dig vigtige informationer om hvilke metoder der skal tages i brug for at løse opgaven med mårhundene.

Indberetning af nedlagt mårhund

Husk at indberette nedlagte mårhunde til vildtudbyttestatistikken. Fældefangne mårhunde skal også indgå i vildtudbytteindberetningen.