OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 03. maj 2019

Ordentlighed er vejen frem

Ordentlighed var det aktuelle og nødvendige tema på miniformandsmødet 1. maj i Jagtens Hus. En klagesag har i flere måneder trukket store spor i organisationen, hvorfor sagens betydning for DJ’s fremtid blev behandlet på et både konstruktivt, reflekterende og fremadskuende møde mellem Jægerforbundets hovedbestyrelsen (HB), HB-suppleanter, kredsformænd og aktivitetsformænd.

Tekst: Joan Brønnum Kvist, Kommunikationchef

Sagens forløb

Klagesagen startede som en klage over et HB-medlems generelle verbale krænkelser af kvindekønnet. Sagen udviklede sig over tid til yderligere klager over andre emner, som involverede et HB-medlem mere, for igen at ændre retning og blive til en specifik og personlig sag for den oprindelige klager.

I hele processen har HB arbejdet intenst med sagen, men valgte i den første tid ikke at kommunikere omkring det, da der var aftalt fortrolighed med parterne. Beslutningen blev ændret, da behovene for åben kommunikation blev markante, idet det berørte HB-medlem valgte at fratræde som en konsekvens af sagen. Samtidig tog debatten på de sociale medier fart.

Formandsgruppen mødes

Med dette udgangspunkt mødtes HB, HB-suppleanter, kredsformænd samt aktivitetsformænd den 1. maj til en åben snak om det videre forløb. Efter en redegørelse fra hovedbestyrelsen om sagens omfang og indhold, var der mulighed for at stille uddybende spørgsmålene til, hvad der er sket, hvilke beslutninger, der var truffet, og hvorfor hovedbestyrelsen ikke har været tydeligere undervejs i den eksterne kommunikation.

Det er med organisationer som med mennesker. Den eftertænksomme lærer af sine fejl. Den overskrift dannede udgangspunkt for den næste del af mødet, hvor deltagerne i en workshop satte fokus på, hvad læringen er af sagen, og hvordan organisationen kommer videre.

I løbet af kort tid vrimlede det med konstruktive ideer og forslag, der alle på hver deres måde vil bidrage til at skabe positiv forandring på sigt, og med udspring heraf blev det konkretiseret, hvordan de første trin i den videre proces vil forme sig.

Jægerforbundet tager skarpt afstand fra den påklagede adfærd

Det var alle mødedeltagerne magtpåliggende, at det allerførste trin i den videre proces er at bekræfte HB’s beslutning, der blev udtrykt på HB-mødet den 17. april om, at vi i jægerforbundet tager skarpt afstand fra den påklagede adfærd. Vi må og skal behandle hinanden ordentligt og med respekt. Alt andet er helt uacceptabelt!

Herefter var der enighed om, at lignende situationer skal forebygges fremover. Derfor blev det besluttet, at det indstilles til HB, at der bør indføres en form for whistleblower-ordning, der vil give alle medlemmer mulighed for anonymt at indrapportere enhver adfærd, de anser for uhensigtsmæssig uden at frygte for eventuelle konsekvenser, da ordningens karakter sikrer, at der tages hånd om problemerne. Hovedbestyrelsen tog ansvaret for denne aktivitet.

Den sidste konkrete aktivitet, formandsgruppen foreslog at igangsætte, vil tage længere tid at gennemføre, da processen både er vigtig og vidtgående. Formandsgruppen ønsker nemlig at få udarbejdet et fælles nutidigt værdigrundlag for alle i Danmarks Jægerforbund.

Et værdigrundlag beskriver, hvordan vi som jægere og medlemmer omgås hinanden på en positiv og værdiskabende måde. Det lyder simpelt, men processen med at få konkretiseret jægerforbundets grundlæggende værdier vil være omfattende, da den vil bygge på fundamentale dialoger omkring, hvordan vi ønsker, at adfærden og ikke mindst sprogbrug skal være blandt de danske jægere. Samtidig vil aktiviteten involvere et stort antal medlemmer. Organisationsudvalget tog opgaven med at konkretisere forslaget.

Ud over de konkrete forslag var der en lang række andre forslag til aktiviteter, som nu vil blive bearbejdet yderligere af administrationen.

Med konkrete aktiviteter på tavlen og klare aftaler om, hvordan processen kører videre herefter, tog alle hjem med den fælles opgave at brede budskabet om det forestående arbejde ud i kredse og udvalg.

Læs mere om klagesagen her: