OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 17. april 2019

Georg Guldberg Jensen trækker sig fra DJ’s hovedbestyrelse

Midt under dagens ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde i Danmarks Jægerforbund modtog kredsbestyrelsen i kreds 5 og alle HB-medlemmer beskeden om, at Georg Guldberg Jensen med øjeblikkelig virkning har trukket sig fra sin post som hovedbestyrelsesmedlem fra kreds 5.

Tekst: Joan Brønnum Kvist

Georg Guldberg Jensens fratrædelse er en reaktion på en klagesag, som hovedbestyrelsen har håndteret i de senere måneder. 

Klagesagen begyndte den 26. februar 2019, hvor administrationen modtog en klage over Georg Guldberg Jensen fra en kursist, der havde deltaget i et lederkursus weekenden forinden. 

Herfra er der arbejdet intensivt med sagen i hovedbestyrelsen. Der er gennemført en undersøgelse af sagen, der har været afholdt møder mellem parterne og givet en oprigtig undskyldning, hvorefter HB betragtede sagen som lukket. Efter ønske fra de to parter i sagen blev der ikke kommunikeret offentligt om sagen. 

Senere blussede sagen dog op igen, hvorfor hovedbestyrelsen i dag onsdag den 17. april 2019 har afholdt et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde for at drøfte sagen yderligere. Undervejs i mødet fik hovedbestyrelsen besked fra Georg Guldberg Jensen om, at han har valgt at trække sig. 

Efter HB-mødet har der været kontakt til klager, da det er aftalt, at der er kontakt mellem HB og klager, til klager oplever, at sagen kan afsluttes.

Læs referatet fra dagens HB-møde på Medlemsnettet her:
https://www.jaegerforbundet.dk/medlemsnettet/dagsordener-og-modereferater/?nt=Referat&mt=Hovedbestyrelsesm%C3%B8der