OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 11. oktober 2019

Hjortevildtgruppe svarer igen på Jakob Bonis kritik

De resterende fem medlemmer af Hjortevildtgruppe Vestjylland svarer i denne pressemeddelelse igen på den kritik, som gruppens formand Jakob Boni Jakobsen har udtalt om gruppens medlemmer og deres udsendte pressemeddelelse om blandt andet arealkrav.

Der har efterhånden indsneget sig så mange usandheder i debatten om arealkrav i forhold til jagt på kronhjorte, at der kan være grund til berigtigelser:

  1. Pressemeddelelsen fra medlemmer af Hjortevildtgruppe Vestjylland udsendt 23. september 2019 er ikke sendt til miljøministeren, men til de berørte organisationer og nogle vestjyske dagblade. Der er således ikke gjort noget forsøg på at gå uden om den sædvanlige kommandovej.

Postulatet om at pressemeddelelsen skulle være sendt til ministeren er formentlig frit opfundet af Jakob Boni Jakobsen.

  1. Pressemeddelelsen er ikke udsendt bag om ryggen på formanden. Han ville bare ikke være med, hvilket måske er forståeligt, set i lyset af Danmarks Jægerforbunds holdning til arealkravet. To af hjortevildtgruppens medlemmer kontaktede ham for at tilpasse teksten og få ham med, men blev afvist.

  2. Hjortevildtgruppe Vestjylland har ikke planlagt noget offentlig møde i dette efterår. Der er således ikke tale om at aflyse et af hjortevildtgruppen planlagt møde. Postulatet om at ville holde et offentligt stormøde må alene tilskrives Jakob Boni Jakobsen, hvilket han naturligvis kan gøre i sit eget regi, men Miljøstyrelsen afgjorde, at han ikke kunne gøre det på vegne af hjortevildtgruppen, hvor naturstyrelsen normalt betaler mødeudgifterne.

  3. Pressemeddelelsens hovedformål var at opfordre de vestjyske kronvildtjægere til at efterleve ’De Jagtetiske Regler for Kronvildt’. Der var konstateret alvorlige brud på disse regler, og det står i hjortevildtgruppernes kommissorium, at de skal agere derpå, hvilket vi blandt andet gjorde med den udsendte pressemeddelelse.

Én af rettesnorene for en etisk afskydning af kronhjorte kan være de foreslåede maks. 1 hjort pr. påbegyndt 100 ha. Dette medfører ingen begrænsninger for afskydning af hinder og ikke mindst af kalve, der har en meget lang jagttid. Forslaget om arealbegrænsning har således en stærkt begrænset indflydelse på størrelsen af kronvildtbestanden, og er af minimal betydning for det store flertal af kronvildtjægere, der helt naturligt efterlever ’De Jagtetiske Regler for Kronvildt’.

Med venlig hilsen

Søren Christensen, Landbrug & Fødevarer, medlem af DJ

Lars Chr. Rejkjær, Fællesrep. for land- og skovbrug, medlem af DJ

Jens Eskildsen, Danmarks Naturfredningsforening, medlem af DJ

Erik Andersen, Dyrenes Beskyttelse, medlem af DJ

Robert Vestergaard Olsen, Dansk Skovforening, jæger 

Læs også: Arealkrav splitter Hjortevildtgruppe Vestjylland 

Læs også: Splittet vestjysk hjortevildtgruppe viser mangel på respekt