OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 26. september 2019

Arealkrav splitter Hjortevildtgruppe Vestjylland

Hjortevildtgruppe Vestjylland har uden om gruppens formand udsendt en pressemeddelelse til blandt andet miljøminister Lea Wermelin, hvori de kræver arealbegrænsninger. Formanden, der føler sig ført bag lyset, kan ikke gå med til arealkrav, da effekten ikke kan dokumenteres.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard

- Hvis nogen kan bevise, at man via arealkrav kan opfylde forvaltningsmålene for kronvildt, så skal jeg være den første til at bakke op om arealbegrænsning, men det er der jo ingen, der kan, siger Jakob Boni Jakobsen, der er formand for Hjortevildtgruppe Vestjylland.

Udtalelsen kommer ovenpå den store splittelse i Hjortevildtgruppe Vestjylland, hvor Jakob Boni Jakobsen står alene med modstanden mod arealkravet. På den vis oplever han den samme situation, som den Jægerforbundet oplever i Vildtforvaltningsrådet, hvor Jægerforbundet også står alene med modstanden mod arealbegrænsninger.

Så når Jakob Boni Jakobsen siger ubetinget nej til arealbegrænsninger, så ligger han 100 procent på linje med Jægerforbundets officielle politik på området.

Uenigheden i Hjortevildtgruppe Vestjylland kulminerede mandag morgen kl. 7.30, hvor Jakob Boni Jakobsen får tilsendt en pressemeddelelse, som den øvrige gruppe har skrevet uden hans viden.

- Jeg fik en halv time til at skrive under. Men jeg ville ikke skrive under, for jeg kan ikke støtte gruppens ønske om arealkrav, siger Jakob Boni.

Herefter blev pressemeddelelsen sendt ud:

Pressemeddelelse                                                    Vestjylland d. 23. september 2019

I Hjortevildtgruppe Vestjyllands område har der været jagttid på kronhjorte i den første halvdel af september. Selv om der de fleste steder er udøvet en fornuftig jagt, er der desværre flere eksempler på jægere, der groft har tilsidesat ” De Jagtetiske Regler for Kronvildt ” ved på begrænsede arealer at nedlægge flere kronhjorte end bæredygtig jagt berettiger til.

Hjortevildtgruppe Vestjylland opfordrer de kronvildtjægere, der er gået over stregen i september, til, at de besinder sig med hensyn til afskydning af hjorte, når jagttiden starter igen d. 16. oktober.

Et stort flertal i Vildtforvaltningsrådet har indstillet til ministeren, at der maksimalt årligt skydes 1 kronhjort pr. påbegyndt 100 ha areal, og 1 dåhjort pr. påbegyndt 50 ha. Det bakker et stort flertal i hjortevildtgruppen op om.

Selv om reglen endnu ikke er lovfæstet, og Danmarks Jægerforbund står alene uden for enigheden, anbefaler de øvrige medlemmer af Hjortevildtgruppe Vestjylland, at reglen efterleves nu, så vi kan komme i gang med at opbygge en hjortevildtbestand i bedre balance i regionen.

Man ønsker at straffe jægerne
Jakob Boni Jakobsen er sådan set enig i den første del af pressemeddelelsen, og han har da også personligt haft fat i de mennesker bag de kun to episoder, hvor de jagtetiske regler har været overtrådt. Men at bruge nogle få jægeres uetiske ageren som argument for at ville indføre arealkrav, er ganske enkelt urimeligt, mener han:

- Hvorfor skal de mange tusinde jægere herude vestpå, som godt kan finde ud af at opføre sig ordentligt, straffes pga. af nogle få brodne kar, spørger Jakob Boni?

- Kravet om arealkrav virker på mig nærmest som en slags politisk hævn fra de andre i gruppen og fra den Nationale Hjortevildtgruppe. For hver gang de bliver spurgt, om de kan dokumentere at et arealkrav vil virke, bliver de tavse, siger Jakob Boni og tilføjer:

- Jeg mener ganske enkelt ikke, at man bør indføre så voldsomme forvaltningsredskaber, uden der er videnskabelig dokumentation for effekten.

Kronvildtet bør tælles
Han efterlyser også klare forvaltningsmål sat efter, hvor store bestandene er, og hvordan køns- og aldersfordelingen ser ud.

- Uden disse informationer giver det ingen mening at indføre arealbegrænsning. Når vi ikke engang i dag ved, hvor mange og gamle hjorte der er, hvordan skal vi så om fire år få klarhed over, om arealbegrænsningen har virket? Det er ganske enkelt useriøst.

- Jeg vil meget hellere have en reel forvaltning af kronvildtet, som bygger på en faktuel viden om bestandene, og det kan vi kun få, hvis de bliver talt. Det kan man finde ud af i udlandet, så hvorfor ikke herhjemme, spørger Jakob Boni?

Som følge af splittelsen i Hjortevildtgruppe Vestjylland vil Jakob Boni indkalde til et stormøde i Mejrup-Hallen onsdag den 9. oktober, hvor han håber på, at man kan få diskuteret tingene igennem og få noget faglighed på bordet.

- Det er ganske enkelt nu, at vi som forbund skal kræve klarhed og dokumentation angående arealbegrænsningerne. Vi bør ikke kaste de danske jægere ud i storstilede vildtforvaltningsforsøg, uden at vi hverken kan forklare og forsvare, hvorfor man gør, som man gør.