OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 05. juli 2019

Brug af lokkemad til mårhundebekæmpelse

Der er usikkerhed om hvad der må bruges til lokkemad på foderpladser, når der bekæmpes mårhund. Jægerforbundet efterlyser en skriftlig vejledning fra Fødevarestyrelsen.

Tekst: Niels Søndergaard, Jagtfaglig chef, Danmarks Jægerforbund

Sagen er den, at Danmarks Jægerforbund er blevet kontaktet af Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen, der mundtligt har oplyst, at ost eksempelvis ikke må efterlades i det fri. Altså at det ikke må bruges på foderpladser, som det har været praksis hidtidigt.

De to styrelser havde møde om sagen i uge 26, hvorefter Miljøstyrelsen via telefon meddelte jægerforbundet resultatet af drøftelserne på mødet; Der må kun anvendes hunde- og kattefoder og altså ikke f.eks. ost. Miljøstyrelsen har bedt Fødevarestyrelsen om et skriftlig svar. Det har Miljøstyrelsen endnu ikke modtaget. Det samme gælder for DJ.

Minimal risiko ved brug af ost

Så vidt vi er orienteret, er mere end 99,99 pct. af de danske oste produceret af varmebehandlet mælk, hvorfor disse oste ikke er bærer af smitsomme dyresygdomme, og derfor heller ikke udgør en sundhedsfare overfor hverken vilde eller tamme dyr. Risikoen er i hvert fald ikke større end ved brug af f.eks. hunde- og kattefoder.

For at følge op på meddelelsen fra styrelserne, har DJ skrevet til korpset af mårhundereguleringsjægere, at DJ mundtligt, men ikke skriftligt, har modtaget besked fra Fødevarestyrelsen om at ost ikke må anvendes.

Lige nu afventer vi, at Fødevarestyrelsen kommer med en skriftlig vejledning i hvad vi må og ikke må i denne sammenhæng. Så snart vi fuldstændigt kender de faktuelle forhold, vil vi informere mere bredt om det, og så vil vi gå videre med det politisk, hvis der er behov for det.

Dødfundet vildt som lokkemad

Det er en meget aktuel problemstilling, som DJ har bragt ind i vildtforvaltningsrådet til drøftelse.

Som reglerne er nu, er det ikke muligt at anvende eksempelvis dødfundet vildt som lokkemad ved regulering af mårhund og mink. Det mener vi, der skal åbnes op for. Der mangler dødt væv i naturen, og det er ikke muligt at udlægge dødfundet vildt for at udbygge biodiversitet, herunder at udlægge f.eks. nedlagte mårhunde for naturlig forrådnelse.

Det mener vi ligeledes at der skal gives mulighed for.

Eklatant mangel på sund fornuft

- Det er helt uholdbart for den vigtige indsats, som de mange frivillige yder med at bekæmpe mårhund, at det ikke er muligt at anvende ost, dødfundet vildt, mv. som lokkemad på foderpladser, fastslår Jens Venø Kjellerup, politisk ansvarlig for bekæmpelse af invasivearter i DJ.

- Dette er endnu et eksempel på hvordan rigide bureaukratiske tilgange uden hold i praksis og sund fornuft bremser frivilligt arbejde. Og så længe der ikke er en skriftlig udmelding fra myndighederne om reglerne på områder, så skal vi forsætte praksis som hidtil, konkluderer han.

Læs også artiklen: Fornyet politisk interesse for invasive rovpattedyr

Tekst og Foto: Mathias