OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 17. december 2019

Alliance mødes i kampen mod den fynske mårhund

Alene i 2019 er der pt. nedlagt 4 mårhunde på Fyn. Så lad os bare slå fast: Frontlinjen i kampen mod mårhunden er rykket fra Jylland til Fyn. Dermed ikke sagt at kampen er opgivet i det jyske – så langt fra. Men det er afgørende, at alle parter samarbejder efter en fælles plan og bruger al den viden, der er indsamlet i Jylland.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Derfor satte repræsentanter fra Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Herregårdsjægerforeningen, facebookgruppen ”Fyn og omliggende øer” og Danmarks Jægerforbund forleden hinanden stævne. Det erklærede mål var ganske enkelt at styrke samarbejdet om et eneste mål: At forhindre mårhunden i at få fodfæste på Fyn. Alle kræfter skal samles omkring opgaven, og videndeling er afgørende.

Af samme grund deltog to erfarne mårhundejægere Jørn Bøgen og Niels-Erik Jørgensen, som har været aktive i bekæmpelsen af mårhunde i henholdsvis Tønder og Ringkøbing siden 2010. Men hvis nogen havde håbet på lette løsninger, blev de skuffede. Meldingen fra de to erfarne mårhundereguleringsjægere kunne nemlig ikke misforstås:

- Opgaven er ikke let, og det kræver ildsjæle, samarbejde og en god portion vedholdenhed, hvis det skal lykkes at hindre mårhunden i at etablere sig på Fyn, lød budskabet.

De fynske jægere skal uddannes til opgaven

- Det drejer sig om at få en systematisk overvågning op at køre på hele Fyn, hvor velplacerede og velfungerende baitpladser er afgørende, samt at den enkelte jæger og lodsejer er utrolig årvågen overalt, hvor han færdes. Vi har brug for at uddanne de fynske jægere til at være gode til at se efter spor fra mårhunden, pointerede Niels-Erik Jørgensen.

Jørn Bøgen fulgte op med en klar besked om, at når og hvis der observeres en mårhund, så skal der ikke tøves:

- Her skal alle midler sættes ind for at få den fanget eller skudt så hurtigt som muligt. Her er det afgørende at jægere og lodsejere samarbejder, da mårhunden ikke respekterer skel. Altså igen: Ildsjæle, samarbejde og vedholdenhed, lød det formanende fra Jørn Bøgen.

Som at lede efter en nål i en høstak

Det er en tilgang, som specialkonsulent ved Miljøstyrelsen Mariann Chriel er enig i. Hun deltog i mødet i egenskab af leder for det landsdækkende mårhundeprojekt, hvor man ved hjælp af Naturstyrelsens GPS-mårhunde og deres specialtrænede mårhundejægere med deres hundeskal opspore, fange og skyde den invasive dyreart på Fyn.

- Hvis man observerer mårhund på Fyn, så skal man tage kontakt til enten Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen eller Danmarks Jægerforbund. Så vil vi træffe de nødvendige foranstaltninger til en koordineret indsats, da det, at finde en mårhund på Fyn, kan sammenlignes med at lede efter en nål i en høstak, sagde Mariann Chriel.

Fynske mårhundekurser i 2020

For at styrke den fynske indsats yderligere, vil der i begyndelsen af 2020 blive afholdt kurser på Fyn, målrettet skytterne på de større ejendomme og jægerne generelt på Fyn.

Men indsatsen stopper ikke her, og derfor er gruppen enige om at mødes igen:

- Det er utrolig vigtigt at vi fastholder et tæt samarbejde organisationerne imellem. Jægerforbundet kan løse en opgave i forhold til at sikre et godt funderet vidensniveau blandt jægerne, og myndighederne har en vigtig rolle i at sikre, at den reelle bekæmpelse finder sted, således at mårhunden ikke bider sig fast på Fyn, sagde Jens Venø Kjellerup hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Jægerforbund.

Læs også artiklen: Frontlinjen er Fyn