OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Vi venter stadig på nyt om buejagten...

Vi nærmer os med raske skridt 1. september, og af gode grunde får vi masser af spørgsmål om, hvordan reglerne med buejagt på det store hjortevildt bliver. Men svaret er nedslående: Vi kender endnu ikke de endelige regler.

Offentliggjort den: 27. august 2018
Tekst: Kenneth Sletten Christensen og Niels Henrik Simonsen, Danmarks Jægerforbund

OPDATERET 29/8-2018 kl. 10: Den endelige bekendtgørelse er nu offentliggjort, og du kan læse mere her.

I sidste uge skrev vi en artikel om de nye og nyere regler, som du skal være opmærksom på, når det nu bliver 1. september, og du skal ud på jagt igen. Det gav en del spørgsmål om, hvorfor vi ikke skrev noget om buejagten på det store hjortevildt? Og hvad med falkejagt?

Svaret er, at det gjorde vi ikke, fordi vi ikke kender de endelige regler, før der foreligger en ministerunderskrift på de nye bekendtgørelser. Vi kender selvfølgelig indholdet i udkastene – som enhver har kunnet orientere sig om bl.a. via Høringsportalen – men vi kan ikke melde endeligt ud, før vi ser en ministerunderskrift, da der jo er mulighed for, at der, efter at høringssvarene er kommet ind, sker ændringer i indholdet i bekendtgørelserne.

Vi forventer dog stadig, at bekendtgørelsen om buejagt på det store hjortevildt træder i kraft 1. september - altså om ganske få dage. Tidligere på sommeren kom jagttidsbekendtgørelsen to dage før ikrafttræden og vildtskadebekendtgørelsen kom én dag før ikrafttræden, så det er ikke usædvanligt, at nye regler først bliver offentliggjort umiddelbart før de skal træde i kraft.

Høringsudkastene til bekendtgørelserne om buejagt og falkejagt har vi læst og kommenteret på, og så snart vi kender de endelige resultater, skriver vi naturligvis om det her på siden.

Når en bekendtgørelse skal laves eller opdateres, foregår det oftest sådan, at ministeren - fx efter en indstillinger fra Vildtforvaltningsrådet eller på eget initiativ - beder sit embedsværk om at komme med et udkast. Når udkastet er klart, sendes det i offentlig høring, hvor alle kan komme med bemærkninger. Når høringsperioden er slut, bliver der set på eventuelle bemærkninger, og en endelig bekendtgørelse udarbejdes, som ministeren underskriver og lader træde i kraft på en given dato.

Hvor lang tid de forskellige trin i processen varer, og hvad resultatet af dem bliver, er udelukkende en sag mellem ministeren og hans embedsfolk.

Tidligere på sommeren orienterede Miljøstyrelsen Vildtforvaltningsrådet om, at man forventede at bekendtgørelsen om falkejagt ville træde i kraft 1. juli (hvilket endnu ikke er sket), og at bekendtgørelsen om buejagt på det store hjortevildt ville træde i kraft 1. september.