OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 05. maj 2018

Sølvnål til Jens Bjørn

Afgået hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Jægerforbund Jens Bjørn Andersen modtager forbundets æresbevisning Sølvnålen.

Foto: Christian Lang Jensen

Jens Bjørn Andersen fra Kreds 3 modtager Sølvnålen på årets repræsentantskabsmøde. Her er formand Claus Lind Christensens tale til ham: 

Vi har stærke traditioner for at hædre folk for deres indsats i Danmarks Jægerforbund, og det er mig derfor en stor fornøjelse og ære at have muligheden for at kunne ’stikke’ en af vores gode folk, der gennem mange år har gjort en stor indsats og faktisk stadig gør en stor indsats. 

Jens vi mødtes første gang i 2008 til et kredsmøde, og årsagen til vi mødtes var, at du troede på demokratiet, og derfor stillede du dit kandidatur til rådighed for den nye kreds 3.

Du havde på ingen måde regnet med, at du vandt valget, det sagde du selv til mig, men du stillede op, fordi du troede på, at der skulle være et aktivt demokrati. Men så vandt du valget overbevisende, hvilket betød, at en periode på 10 år i hovedbestyrelsen startede. 

En periode, hvor du altid har stået op for din holdninger, og jeg tror ikke, der er nogen, der har været i tvivl om, hvad du mener, for du har aldrig holdt dig tilbage. Hverken når det gjaldt dine holdninger om de sager, vi behandlede, eller når du mente, at der manglede et stykke kage eller lignede på et møde. 

Din karriere i hovedbestyrelsen startede med en post som formand for Strand- og havjagtsudvalget, og dem der kender Jens Bjørn kan være lidt overrasket over denne opgave, for her må man sige, at du fik en post, der var bare lidt uden for dine kompetencer, men desto mere plads var der til os andre, så fyldte du da ikke der. 

I hovedbestyrelsen har du også altid levet op til dit mellemnavn ”Bjørn”. En Bjørn er dybest set et godmodig dyr, der stile og roligt bevæger sig rundt konstant spisende, men det er også et dyr, der kan vågne til en voldsom kamp, der kaster sig frygtløs ind i kampen og vil gøre hvad der er nødvendig for at vinde. Jo, dit mellem navn passer godt på dig. 

Derfor var jeg heller ikke overrasket over den mail, du sendte til os i hovedbestyrelsen den sidste dag, nemlig at nu skulle vi passe godt på Danmarks Jægerforbund, og du ville ikke blande dig, men du ville sidde som en anden Holger Danske og være klar og vågne, hvis ikke vi gjorde arbejdet ordentligt. Det er jeg helt sikker på, du mener. Men nu er jeg ikke bange for en bjørn, men jeg har den fornødne respekt, så vi skal nok gøre alt for, at du ikke vågner. 

Men helt væk af systemet er du ikke, for du har kastet dig ind i arbejdet med Nationalpark Mols Bjerge, hvor det lykkes ved mange kræfters gode arbejde at skaffe dig en bestyrelsespost, hvor jeg ved, at du forsvarer de grønne farver og repræsentere anden på fornem vis.

Tak for din indsats i hovedbestyrelsen, tak for at du stadig gør noget for vores fællesskab og ikke mindst tak for dit venskab! På vegne af hovedbestyrelsen tildeler jeg dig hermed Danmarks Jægerforbunds sølvnål.