OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Kredsmøde i kreds 3: Uenighed er en ret, og saglighed en dyd

Der skal unægteligt være plads til uenighed, når der debatteres jagtpolitiske emner, men udgangspunktet for debatterne bør være saglighed og respekt. Dette budskab blev fremhævet af flere på årsmødet i kreds 3.

Tekst: Christian Lang Jensen
Foto: Christian Lang Jensen

Først var kredsformand, Torben Schulz Jensen, på banen ved gårsdagens årsmøde i kreds 3. Han fremhævede indledningsvist det store engagement, som han i løbet af året har oplevet fra mange jægere. Hans taknemmelighed var i denne sammenhæng ikke til at tage fejl af.

Oplysende foredrag

Men han fremhævede også vigtigheden af den gode tone, når der debatteres. Især tonen på de sociale medier blev fremhævet, da den ofte fremstår skinger og til tider usaglig, når emner som ulv, afrikansk svinepest og hjortevildtforvaltning tages op.  

For netop at fremme denne saglighed havde man ved årsmødet inviteret Mette Ely Fertner fra DTU’s veterinærinstitut til at holde et oplæg om den afrikanske svinepest. Dette oplæg var oplysende og interessant, og flere af de fremmødte fik mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Tag kampen op

Senere på aftenen gik landsformanden, Claus Lind Christensen, på talerstolen, og også han pointerede vigtigheden af, at debatter forbliver saglige og respektfulde.

Særligt på de sociale medier er det ofte en udfordring for visse personer, og derfor opfordrede landsformanden de mange gode jægere i salen til at tage kampen op med usagligheden.

Husk sagligheden og respekten

Da valget til hovedbestyrelsen skulle foretages senere på aftenen, valgte Jens Bjørn Andersen at træde frem og meddele, at han ikke ville stille op. Derpå holdt han en kort tale med fokus på den sunde debatform – en debatform båret af respekt for modsatrettede synspunkter.

Aftenen igennem var det åbenlyst, at der er plads til uenighed i kreds 3, så længe sagligheden og respekten ikke glemmes.

Du kan læse mere om kredsmødet i kreds 3 her

Valg i kreds 3: Der var udskiftning i rækkerne

Medlemsrekruttering i kreds 3: Nye tiltag sat i søen