Ny organisering i miljøministeriet

Ny organisering i miljøministeriet - arbejdet med Natura2000-direktiverne samles i den nye Miljøstyrelse.

Skrevet af: Katrine Meisner, Danmarks Jægerforbund, 10. februar 2017

Fra 1. februar 2017 er SVANA (Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning) sammenlagt med Miljøstyrelsen til én styrelse med ansvar for miljøet og hedder fremover Miljøstyrelsen. Sammenlægningen betyder blandt andet, at arbejdet Natura2000-direktiverne samles i den nye Miljøstyrelse.

Naturstyrelsen og Kystdirektoratet er lagt sammen til en ny Naturstyrelse som står for og drift af skove og kyster. Opgavefordelingen mellem Naturstyrelsen, og den nye Miljøstyrelse er uændret. Naturstyrelsens flytning fra Østerbro til Randbøl blev færdiggjort 1. februar.