Natura 2000-handleplaner

De nye Natura 2000-handleplaner bliver vedtaget senest 20. april. Jægerråd og/eller Grønne Råd-repræsentanter opfordres til at holde sig orienteret i planernes indhold og indsatser.

Skrevet af: Katrine Meisner, Danmarks Jægerforbund, 10. februar 2017

Kommunernes Natura 2000-handleplaner var i høring i slutningen af 2016. De endelige handleplaner bliver vedtaget senest 20. april 2017. De endelige handleplaner er omfattet af klagemulighed. Jægerråd og/eller Grønne Råd-repræsentanter opfordres til at holde sig orienteret i planernes indhold og indsatser.