OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Justering af Natura 2000-områdegrænser

Som en del af Naturpakken kigges der nu på tilpasning af Nature 2000-områdernes grænser.

Tekst: Katrine Meisner, Danmarks Jægerforbund

I Naturpakken som blev vedtaget i maj 2016 er det besluttet at undersøge mulighederne for en tilpasning af Natura 2000-områdernes grænser. Derfor er der igangsat en gennemgang af afgrænsningen af Natura 2000-områderne for at undersøge andelen af intensivt landbrug kan mindskes og eventuelt at udvide de udpegede områder med mere værdifuld natur.

Opgaven varetages af Miljøstyrelsen. Danmarks Jægerforbund og øvrige interessenter er inddraget i processen. Forslag om justering vil komme i offentlig høring i løbet af 2017. Justering områdegrænserne skal efterfølgende godkendes af EU-kommissionen. Se mere her.