OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 30. august 2017

HB: Fortsat fokus på arbejdet med alle jagthunderacer i DJ

På det nyligt overståede hovedbestyrelsesmøde i Danmarks Jægerforbund var et af emnerne jagthundearbejdet i DJ, som mundede ud i en udtalelse fra bestyrelsen. Læs den her.

Tekst: Redaktionen

I februar 2017 besluttede foreningerne bag Dansk Jagthunde Udvalg (DJU) at nedsætte et ad hoc udvalg, der skulle give administrationen og organiseringen af de stående jagthundes aktiviteter et eftersyn. Udvalgets arbejde skulle munde ud i et forslag til at udvikle, forenkle, smidiggøre og billiggøre arbejdet omkring de stående jagthunde.

De tre organisationer bag DJU er Danmarks Jægerforbund (DJ), Fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark (FJD) og Dansk Kennel Klub (DKK).

Ovenstående blev meldt ud den 8. februar og du kan læse nyheden her.

Før sommerferien blev ad hoc udvalgets arbejde fremlagt for Danmarks Jægerforbunds hundeaktivitetsudvalg, som efterfølgende behandlede det på to møde i henholdsvis juni og august. Det kan du læse mere om i denne nyhed fra 3. august.

Sagen blev behandlet på hovedbestyrelsesmødet den 29. august 2017, hvor også formanden for hundeaktivitetsudvalget, Kirstein Henriksen, deltog og fremlagde hundeaktivitetsudvalgets arbejde med forslaget. Hovedbestyrelsen vedtog efter deres drøftelser følgende udtalelse:

Jagthundearbejdet i Danmarks Jægerforbund

På Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelsesmøde den 29. august drøftede hovedbestyrelsen punktet indgående, hvilket har givet anledning til en række spørgsmål, der skal arbejdes videre med.

Hovedbestyrelsen udtrykker fuld enighed om og opbakning til, at Danmarks Jægerforbund fortsat vil favne udviklingen af de stående jagthunde. Danmarks Jægerforbund vil fortsat afholde markprøver for stående jagthunde.

For samtidigt at sikre det jagtrettede arbejde med udvikling og træning af alle jagthunderacer, vil Danmarks Jægerforbund endvidere arbejde med målrettet træning og prøveafholdelse blandt alle hunderacer.

Vi vil arbejde hen imod en reorganisering af hundearbejdet i Danmark - og som udgangspunkt i regi af DJU. Fokus skal være på at sikre et værdiskabende hundearbejde gennem udvikling, forenkling, smidiggørelse og billiggørelse.

Til at varetage udviklingen af den fremtidige reorganisering af hundeområdet udpeger vi Stig Egede Hansen, Kirstein Henriksen samt en til to repræsentanter for de ikke-stående hunderacer.