OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 03. august 2017

Det fremtidige arbejde med stående hunde

Organiseringen af arbejdet med stående hunde er i denne periode til eftersyn. Uanset hvad resultatet af eftersynet bliver, er stående jagthunde også fremadrettet en del af Danmarks Jægerforbunds hundearbejde.

Tekst: Redaktionen

Den 8. februar 2017 blev der sendt en nyhed ud fra de tre organisationer bag Dansk Jagthundeudvalg - DJ, FJD og DKK. Af nyheden fremgår det, at det er besluttet, at nedsætte et ad-hoc udvalg, der skal give organiseringen og administrationen af de stående jagthundes aktiviteter et eftersyn.

Dette ad-hoc udvalg har fået til opgave inden 1. juni 2017, at fremlægge deres arbejde for de 3 organisationer. Udvalget skal udarbejde et forslag, der har til hensigt at udvikle, forenkle, smidiggøre og billiggøre arbejdet omkring de stående jagthunde.

Nyheden findes her.

Den 21. juni 2017 blev repræsentanter for de tre organisationer præsenteret for en analyse, hvor det blev vedtaget, at sende den fremlagte analyse til drøftelse i de tre respektive organisationer.

I Danmarks Jægerforbund vil ad-hoc udvalgets arbejde blive forelagt hovedbestyrelsen den 29. august 2017 til beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre inden for de rammer, der er foreslået i analysen.

Som en del af forarbejdet til hovedbestyrelsens drøftelse har analysen været forelagt Danmarks Jægerforbunds hundeaktivitetsudvalget før sommerferien, og der er endnu et møde i udvalget den 10. august. Formålet med disse møder er at sikre et bredt grundlag for sagsfremstillingen, der altså skal fremlægges for hovedbestyrelsen den 29. august 2017.

Som en udløber af den analyse der er forelagt de tre organisationer, er der på de sociale medier opstået en del rygter om, hvilken rolle Danmarks Jægerforbund har i forhold til de stående hunde i fremtiden.

På de sociale medier og forskellige hjemmesider skrives der blandt andet, at Danmarks Jægerforbund ikke vil arbejde med de stående hunde i fremtiden. Dette er ikke sandt. Uanset hvad arbejdet, som blev sat i gang den 8. februar, fører med sig, så er de stående hunde en del af Danmarks Jægerforbunds hundearbejde fremadrettet - på lige fod med andre racer. De er en del af den danske jagtkultur, og Danmarks Jægerforbund vil naturligvis være en del af arbejdet med dem fremadrettet.

Konkret kan det siges, at intet er besluttet, da analysen ikke er forelagt hovedbestyrelsen endnu. Det vil som nævnt ske den 29. august.