OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 08. februar 2017

Organisering af de stående jagthundes aktiviteter

DJ, FJD og DKK har sammen besluttet at nedsætte et ad hoc udvalg, der skal give organiseringen og administrationen af de stående jagthundes aktiviteter et eftersyn. Læs mere her.

Dansk Jagthunde Udvalg (DJU) har i 79 år varetaget en række koordinerende opgaver omkring de stående jagthundes aktiviteter. DJU er stiftet af Danmarks Jægerforbund (DJ), Fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark (FJD) og Dansk Kennel Klub (DKK) og har følgende formål:

DJU´s formål er at fremme de DJU tilknyttede organisationers interesser inden for jagthundesagen i Danmark samt at stimulere interessen og behovet for veldresserede jagthunde for derigennem at tilstræbe en højnelse af jagtkulturen og jagtens anseelse.

DJ, FJD og DKK er helt enige i vigtigheden af ovenstående formålsparagraf. Alle 3 organisationer afvikler hver for sig yderligere aktiviteter for de stående jagthunde – ligesom yderligere en række af de enkelte specialklubber under DKK gør.

DJ, FJD og DKK har sammen besluttet at nedsætte et ad hoc udvalg, der skal give organiseringen og administrationen af de stående jagthundes aktiviteter et eftersyn.

Udvalget har fået til opgave inden 1. juni 2017 at fremlægge deres arbejde for de 3 organisationer. Udvalget skal udarbejde et forslag, der har til hensigt at udvikle, forenkle, smidiggøre og billiggøre arbejdet omkring de stående jagthunde.

Udvalget har fået direktør Jens Glavind (DKK) som tovholder. Han skal bl.a. inddrage de administrativt ansatte personer, der i dag varetager arbejdet på området, således at de kan bidrage med aktuelle oplysninger og rutiner samt arbejdsgange.

DJ, FJD og DKK forventer at have færdigbehandlet (og internt i de 3 organisationer godkendt) udvalgets arbejde senest 1. oktober 2017, hvorefter der vil blive meldt ud om eventuelle forandringer.

Det er organisationernes klare mål fortsat fremover i fællesskab at varetage arbejdet omkring aktiviteterne for de stående jagthunde.