OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 20. maj 2017

Fredagen på Naturmødet

Der var masser af mennesker forbi Danmarks Jægerforbunds telt på Naturmødets anden dag, fredag. Debatter om vildsvin i Danmark, katte i naturen, dåvildt og nedgangen for agerhøns og harer trak masser af mennesker til. Men det langtidsgrillede dåvildt var hovedattraktionen.

Herunder kan du se billeder fra fredagen på Naturmødet - alternativt kan du se billederne her.

Powered by flickr embed.

Fredagen var en travl dag i Danmarks Jægerforbunds telt på Naturmødet i Hirtshals.

Der blev holdt oplæg om nedgangen for agerhøns og harer ved projektleder for markvildtindsatsen i Danmarks Jægerforbund, Thomas Iversen.

Dåvildtet blev også vendt af biolog Poul Hald-Mortensen og sektionsleder i Danmarks Jægerforbund, Mads Flinterup.

Men de to store kioskbaskere var debatterne om vildsvin i Danmark og katte i naturen.

Vildsvin i Danmark?

Til debatten om vildsvin var der enighed blandt Danmarks Jægerforbund og Danmarks Naturfredningsforening om, at der skal være plads til vildsvin i Danmark, men de skal forvaltes med omtanke og grundighed. Fødevarestyrelsen og landbruget var mindre begejstrede for udsigterne til vildsvin i naturen, men alle var enige om, at der er brug for dialog om forvaltningen fremadrettet.

Deltagerne i debatten var veterinær udviklingschef Sten Mortensen, Fødevarestyrelsen, formand Niels Vestergaard Salling, LandboNord, direktør Michael Leth Jess, Danmarks Naturfredningsforening, og formand Claus Lind Christensen, Danmarks Jægerforbund.

Du kan blive klogere på vildsvinet i Danmarks Jægerforbund artsleksikon lige her.

Katte i naturen

Debatten om katte i naturen tiltrak også mange tilhører, der måske havde håbet på de helt store sværdslag mellem jægerne, ornitologerne og kattens værn.

Selvom der var forskellige holdninger på scenen, udeblev de største skænderier dog. Der var enighed om, at katte ikke hører til i naturen, og at der skal ses på at arbejde for en decideret kattelov. Alle debattørerne mente, at katteejere skal tage ansvar for, at deres katte ikke kommer i naturen - præcis som loven foreskriver.

Deltagerne i debatten var formand Mogens Wilbert, Kattens Værn, Knud Flensted, Dansk Ornitologisk Forening, og formand Claus Lind Christensen, Danmarks Jægerforbund.

Det vil være muligt at se alle debatterne i den nærmeste fremtid på Jægerforbundets facebook-side og youtube-side