OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 03. juli 2017

Det fortabte vildsvin

Danmarks Jægerforbund satte vildsvinet til debat på Naturmødet i Hirtshals under overskriften ”Skal vi have en udbredt bestand af vildsvin i Danmark?” Enigheden var til at overse.

Tekst: Torsten Lind Søndegaard, Danmarks Jægerforbund

Modtagelsen af det hjemvendende vildsvin er ikke som i lignelsen om den fortabte søn, hvor faderen modtager den hjemvendte søn med glæde. Vildsvinet vil blive mødt af et nedskydningspåbud, da arten er særdeles uønsket af staten og af landbruget. Frygten er, at vildsvinebestanden vil smitte med svinepest, som vil få store konsekvenser for eksporten af svinekød. Ifølge landbruget vil det blive langt sværere at sanere for svinepest i tamsvinene, hvis der samtidig er en stor bestand af vildsvin.

I paneldebatten deltog landmand Niels Vestergaard Salling, formand for Landbo Nord, Sten Mortensen, veterinær udviklingschef hos Fødevarestyrelsen, Michael Leth Jess, Danmarks Naturfredningsforening, og formand Claus Lind Christensen, Danmarks Jægerforbund.

Landbruget og Fødevarestyrelsen: nej til vildsvin

Landbruget vil skyde vildsvinene helt væk. Her vægter hensynet til et stort eksporterhverv tungest.

Landmand Niels Vestergaard Salling formulerede det på den her måde:

– Vi skal have en rig natur, og vi skal have noget vildt. Det er godt for turismen, og det er godt for jægerne. Der er bare ét dyr, vi ikke skal have, og det er vildsvinet.

Sten Mortensen fra Fødevarestyrelsen bakkede landmanden op:

– Jeg er meget bekymret for afrikansk svinepest, som breder sig i Europa. Så min rolle er at sige nej, vi skal ikke have vildsvin i Danmark. Så længe vi ikke har vildsvin i Danmark, så kan jeg sidde med fødderne oppe på skrivebordet på mit kontor i København. Det bliver en helt anden sag, hvis vi får svinepest i Danmark.

Jægerne og Naturfredningsforeningen: ja til vildsvin

Michael Leth Jess fra Danmarks Naturfredningsforening:

– Vi vil gerne have en vildere natur og i særdeleshed de arter, der hører naturligt hjemme i den danske natur. Vi anerkender, at der med vildsvinet følger nogle problemer, men dem må vi løse.

I Danmarks Jægerforbunds natursyn hedder det, at naturligt hjemmehørende arter, såsom vildsvinet, har ret til at være i den danske natur, hvis de selv finder tilbage efter have været udryddet.

Claus Lind Christensen:

– Vildsvinet kommer af sig selv, og vildsvinet er en del af den danske natur. Der følger nogle udfordringer med, men dem skal vi løse. Jeg foreslår, at vi får udarbejdet en kontant forvaltningsplan, ellers risikerer vi, at bestanden eksploderer som i både Tyskland og Sverige.

Holdningerne forblev uændrede. Debatten om det fortabte vildsvin er først for alvor begyndt.

Se hele debatten herunder

Skal vi have en udbredt bestand af vildsvin i Danmark?